PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

08.11.2021

Autor: Konzervativní strana

Otec a matka vs. rodič a rodič

Nesouhlasíme s novelizací vyhlášky k zákonu o matrikách


Podle novely vyhlášky, kterou se provádí zákon o matrikách (301/2000 Sb.) má od ledna pojem „otec" a „matka" zmizet z rodných listů dětí vyrůstajících u stejnopohlavních párů a být nahrazen pojmem „rodič" a „rodič". Konzervativní strana ostře nesouhlasí a podporuje úsilí Aliance pro rodinu směřující k tomu, aby byly pojmy „otec" a „matka" v rodných listech zachovány.

Rodný list není dokladem o stávajících opatrovnících dítěte. Dítě mohou zplodit pouze muž a žena a ti mají být v rodném listu dítěte uvedeni jako otec a matka - tedy biologičtí rodiče. Není-li někdo z nich naneštěstí objektivně znám, pak příslušná položka není vyplněna - což je však mnohem pravdivější, než uvedení údaje nesmyslného.

Náhradní pečovatel se vždy označoval jako pěstoun/pěstounka. Kdo tyto kategorie - tedy otec a matka vs. pěstoun a pěstounka - neumí nebo nechce rozlišovat, vydává se na cestu nikde nekončícího zmatení. Bude se snad rodný list přepisovat pokaždé, když dojde ke změně v opatrovnictví? Návrhy, které směřují ke smazání rozdílu mezi rodičovstvím a opatrovnictvím (pěstounstvím) co nejrozhodněji odmítáme a vyzýváme k témuž i ministra vnitra - toho současného, stejně jako jeho nástupce, ať jím již bude kdokoli.

 

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda