PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

04.01.2010

Autor: Konzervativní strana

Aby bylo co slavit!

Tiskové prohlášení k 17. výročí vzniku ČR.


Praha 1. ledna 2010

1. ledna 2010 oslaví Česká republika své 17. Narozeniny, ač mnozí soudí, že vlastně není co slavit. Česká republika nevznikla z vůle většiny obyvatel - většina si tehdy přála zachování Československa - a datum 1. ledna bylo zvoleno čistě technokraticky: pro Českou republiku mohl stejně jako pro Slovensko pohodlně začít nový fiskální rok, kdy už „jel každý za své".

Česká republika vstoupila do EU, byli jsme přijati do NATO. Během těchto sedmnácti let nás akutně neohrožoval žádný vnější nepřítel. Naše životní úroveň (máme-li na mysli její materiální stránku) se prudce zvýšila. Rychlost tohoto zvýšení je patrně bezprecedentní v celých dějinách českého národa - ale bohužel z velké části jde na úkor našeho zadlužení. To je dnes již tak obrovské, že - nenastane-li zásadní zvrat - naše dluhy budou splácet naše děti i vnukové.

Co je však evidentní, nezvýšila se celková spokojenost. Přesto mnozí i nadále usilují především o zvýšení svého materiálního blahobytu, ačkoli je snad nad všechnu pochybnost jasné, že tato cesta nás k pocitům štěstí nepřivede. Mnozí ale ani nevědí, co jiného by měli hledat.

Každý z nás však může udělat mnohé pro to, abychom za pár let mohli být právem hrdí na sebe i na svoji zemi. Vytkněme si velké cíle. Prvním z nich může být zbavení se dluhů. Začněme každý u sebe. Pojďme glorifikovat spořivost a uměřenost, nikoli spotřebu. Stavme se na všech úrovních proti utrácení peněz, které jsme nevydělali a které jednoduše nemáme. Nedovolme politikům, aby lacině získávali popularitu utrácením našich peněz. Začněme důsledně odhalovat a tvrdě trestat jednu z příčin zadlužování - všudypřítomnou korupci. Stanovme si za cíl, že se do deseti let zbavíme deficitu veřejných rozpočtů a do dvaceti let státního dluhu.

Dalším cílem může být obnova sociálního kapitálu, totiž důvěry mezi lidmi. Mnohé veličiny, indikující životní úroveň, neustále rostly, ale tato se neustále ztenčovala. Pokud tady nastane obrat, nebude to malá věc. Mezigenerační solidarita poroste. Lidé budou slušnější - a šťastnější, dokonce i tehdy, kdy se ekonomicky příliš dařit nebude. Vytkněme si tento cíl a zapojme se každý! Můžeme, neboť sociální kapitál zvyšujeme každým dobrým slovem i skutkem. Stačí, abychom byli pravdiví a čestní. Stačí, abychom ctili přátelství, manželskou věrnost a odpovědnou výchovu dětí. Abychom k sobě navzájem přistupovali s úctou. Je to velmi náročný cíl, při jehož dosahování musíme spoléhat každý sám na sebe - žádný úředník, politik ani stát to za nás nezařídí.

Podaří-li se jakýkoli pokrok na výše uvedených dvou polích, bude napříště rozhodně co oslavovat. Přejeme úspěšný rok 2010!

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman (kancler@konzervativnistrana.cz, 603 288 715).