PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

14.10.2008

Autor: Konzervativní koalice

Odvolání tří ředitelek - důvody

Tisková zpráva k odvolání tří ředitelek organizací zřizovaných Jihomoravským krajem. Jaké tedy byly skutečné důvody?


Na řádném zasedání Rady Jihomoravského kraje (JMK), které proběhlo dne 24. 7. t.r., byla odvolána ředitelka Domova pro seniory v Kyjově, ředitelka Domova pro seniory v Sokolnicích u Brna a ředitelka domova pro osoby se zdravotním postižením Zámeček Střelice u Brna. Tato skutečnost byla popsána, včetně dalších souvislostí, v otevřeném dopise zaslaném panu hejtmanovi JMK ing. Stanislavu Juránkovi 6. 10. t.r. (viz příloha 1) a v tiskové zprávě Konzervativní koalice ze dne 7. 10. t.r. (viz příloha 2).

Na otázky položené ve zmíněném dopise jsme obdrželi od pana hejtmana JMK ing. Stanislava Juránka velmi obecnou odpověď, jejímž hlavním sdělení je, že Rada JMK má na odvolání „bez udání důvodu“ právo. V článku Lidových novin „Radní za odvolání sklidili kritiku“, ze dne 8. 10. t.r. je uvedeno: „Radní Marie Cacková, která zodpovídá za sociální oblast, uvedla, že rada v červenci při odvolání brala kromě věku v úvahu i další aspekty.“. Na přímou otázku na důvody diskutovaného odvolání, která byla vznesena na předvolebním setkání pořádaném Radou pro seniory ČR (pobočka Brno) dne 9. 10. t.r., paní radní JUDr. Marie Cacková (KDU-ČSL) odpověděla, že Rada má právo provést odvolání bez udání důvodu a nic dalšího nemůže sdělit, neboť by se dotkla ochrany osobních údajů.

Právo Rady JMK odvolat „bez udání důvodu“ jistě nezpochybňujeme, avšak považujeme jeho užití za mimořádný prostředek. „Bez udání důvodu“ by neměl běžně postupovat někdo, kdo je ze své funkce odpovědný veřejnosti. Paní dr. Cacková však v odpovědi Lidovým novinám potvrdila, že věk ředitelek byl kritériem pro jejich odvolání. Jaké „další aspekty“ Rada brala v úvahu dr. Cacková neuvedla. To je však jediná podstatná záležitost v celé věci. Odvolávání se na „ochranu osobních údajů“ je přitom zcela nepřípadné a to vzhledem k tomu, že žádný jiný důvod, kromě zmiňovaného důchodového věku, nebyl sdělen ani samotným odvolaným ředitelkám.

Jsme tedy i nadále toho názoru, že kritizované jednání a postup lze označit za věkovou diskriminaci a to na základě platného znění §4 Zákona o zaměstnanosti č. 435 / 2004 Sb.

RNDr. Svatopluk Kalužík k tomu dodává: „Buď tedy žádné jiné důvody, než věk, pro odvolání neexistují a v takovém případě se jedná o věkovou diskriminaci, nebo jiné důvody existují a v tom případě by nemělo být nic snažšího, než je zveřejnit a tím zamezit všem spekulacím. Transparentnost by měla být pro veškeré kroky veřejné správy samozřejmostí.

 

V Brně, dne 14. října 2008

 

Kontakt:

RNDr. Svatopluk Kalužík, e-mail: msbrno@konzervativnistrana.cz , tel.: 602 501 853

 

Za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu:

Vojtěch Fila

kandidát č. 1 v Jihomoravském kraji, místopředseda

 

Za Konzervativní stranu:

RNDr. Svatopluk Kalužík

kandidát č. 2 v Jihomoravském kraji, předseda MS Konzervativní strany Brno

MUDr. Miroslav Beňo

kandidát č. 5 v Jihomoravském kraji, místopředseda

 

Za Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska):

MVDr. Jiří Čížek

kandidát č. 3 v Jihomoravském kraji

Jiří Pospíšil

kandidát č. 9 v Jihomoravském kraji, moravský zemský hejtman

 

Za Právo a Spravedlnost:

Ing. Pavel Dudek

kandidát č. 4 v Jihomoravském kraji

František Červenka

místopředseda

 

Přílohy:

1. Otevřený dopis hejtmanovi JMK ing. Stanislavu Juránkovi

2. Tisková zpráva Konzervativní koalice ze dne 7. října 2008