PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

27.06.2024

Autor: Konzervativní strana a Koruna Česká

Nenávistné projevy vůči Židům: jen slova nestačí

Naše země je vám otevřená


Konzervativní strana a Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska sledují s rostoucím znepokojením nárůst protižidovských útoků v Evropě. Odvoláváme se na prohlášení, které jsme vydali 17. května t.r. a které přikládáme.

Události uplynulých týdnů (za všechny uveďme hromadné znásilnění dvanáctileté židovské dívky v polovině června nedaleko Paříže – podle všeho zejména proto, že je Židovka...) nás vedou k otázce, k jak hrůzným činům bude muset ještě dojít, aby současné společenské a politické elity zemí Západu vzaly celou situaci vážně a od slov přešly k adekvátním činům. Obáváme se přitom, že volba přiměřených kroků je zásadně komplikována nepochopením podstaty problému: zmíněné elity nejsou schopny nebo nechtějí připustit, že zásadní podíl na akcelerujícím antisemitismu mají muslimské imigrantské komunity a účinný postup k tlumení nákazy antisemitismu se neobejde bez toho, aby byly tyto komunity s touto skutečností konfrontovány, přičemž důsledky nepřijatelné protižidovské agrese musí pocítit jak přímí pachatelé, tak ti, kteří je podporují a tvoří jejich nábožensko-ideologické podhoubí, vůči Židům nepokrytě a veřejně nenávistné. Stejně tak je nezbytné reflektovat příslušné historické a kulturní znalosti a zvažovat, nakolik je případně tolerantní přístup autorit hodnocen islámskými komunitami a jejich representací jako slabost.

Představitelé židovských obcí zvažují, jaká je budoucnost Židů ve Francii, už nejméně 10 let. Mezitím násilí roste, stejně jako frekvence útoků. Akceleruje tedy také židovská emigrace. Je na místě připomenout, že Židé jsou pověstnými kanárky v dole: ohroženi jsme všichni, oni „pouze“ bývají prvními na řadě.

Pro Židy je dnes každopádně v České republice mnohem bezpečněji, než v řadě jiných zemí Evropské unie. Důležitější samozřejmě je, co o tom případně soudí oni sami, nakolik je situace tam, kde momentálně jsou, pro ně dnes i do budoucna snesitelná – zmíněné úvahy Židů ve Francii něco naznačují. Díky Schengenskému prostoru by bylo v každém případě administrativně snadné, aby se k nám přesunuli – se svými rodinami i podniky –, pokud by se tak rozhodli. Konzervativní strana a Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska se hlásí k záměru pozvat Židy ze zemí EU do České republiky. Pokud bychom někdy v budoucnu měli tu možnost a odpovědnost, učinili bychom takový krok oficiálně, za ČR – abychom i nadále mohli doufat v to lepší, tedy že to z bezpečnostních důvodů nebude třeba a zlu antisemitismu se bude dařit účinně čelit ve všech zemích EU, ale současně abychom byli připraveni na to horší. Samozřejmě přivítáme, pokud by takové pozvání realizovala kterákoli vláda České republiky.

 

 

Za Konzervativní stranu Za Korunu Českou, monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska

Jan Kubalčík Vojtěch Círus

předseda předseda

 

 

příloha 1: Nenávistné projevy vůči Židům se opět začínají v Evropě stávat standardem

příloha 2: možná forma pozvání Židů ze zemí EU do ČR

 

 

Vážení židovští spoluobčané Evropské unie,

s hrdostí a otevřeným srdcem vám sdělujeme a věříme, že Česká republika stojí připravena přivítat nové spoluobčany do naší krásné země. Náš národ věří v hodnoty tolerance, solidarity a společného budování lepší budoucnosti. Chceme být místem, kde se lidé setkávají, sdílejí své zkušenosti a tvoří společně.

Pokud pocházíte z Evropské unie a hledáte bezpečí a možnost začít nový život, přijměte naše pozvání do „Nového domova v srdci Evropy“. Česká republika vám nabízí nejen malebná města a přírodu, ale i živoucí kulturní scénu a dynamické hospodářství.

Česká republika v minulosti opakovaně prokázala, že je jí zcela cizí jakákoli forma antisemitismu, proti jeho občasným výstřelkům se účinně staví a svou trvalou podporou Státu Izrael svůj neměnný postoj prokazuje i v dnešní, pro nás všechny tak těžké, době.

Jako obyvatelé EU budete mít přístup ke vzdělání, zdravotní péči a pracovním příležitostem v srdci Evropy. Naše země je otevřená diverzitě a je připravena vás podpořit na cestě k novým možnostem a úspěchům.

Naše společnost je postavena na vzájemném respektu a solidaritě, a my věříme, že vaše přítomnost přispěje k bohatství naší kulturně rozmanité komunity. Těšíme se na společné projekty, výměnu nápadů a vzájemné obohacení.

Nyní je ten pravý čas začít novou kapitolu v životě. Přijměte naše pozvání a buďte součástí „Nového domova v srdci Evropy“. Jsme připraveni vás přivítat s otevřenými náručemi a společně tvořit silnější Evropu.

S přátelskými pozdravy,

[Jméno] [Politická Funkce] Česká Republika