PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

25.06.2012

Autor: MS Konzervativní strany Brno

Michale Hašku, Stanislave Juránku a Davide Macku, odstupte!

K Zásadám územního rozvoje JmK


Nejvyšší správní soud (NSS) ve čtvrtek 21.6.2012 zrušil Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Verdikt výrazně ovlivní budoucnost regionu v příštích několika letech. Ohroženy jsou zejména stavby klíčových komunikací R52 a R43.

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje jsou pro Jihomoravský kraj (JmK) dokumentem zásadního významu, který byl zpracováván po dobu několika let, a na který byly vynaloženy nemalé finanční prostředky kraje. Rozhodnutí NSS, které tyto Zásady zrušilo, je nezbytné vnímat jako důkaz, že ti, kteří měli danou problematiku v gesci, odvedli za peníze z veřejných zdrojů velmi špatnou práci.

Vzhledem k uvedené závažnosti rozhodnutí NSS požaduje Konzervativní strana vyvození osobní odpovědnosti těch politiků JmK, kteří za toto selhání odpovídají. Nyní je zcela zřejmé, že varování a připomínky, které v minulých letech ze strany obcí i občanů JmK často zaznívaly, byly z podstatné části oprávněné. Nikdo odpovědný se jimi ale nezabýval a všechny podněty byly pohrdlivě zamítány. Je nutné, aby také zastupitelé JmK vyvodili z uvedeného selhání politickou odpovědnost: pokud odpovědní zástupci neodejdou ze svých funkcí sami, je správné i nezbytné je odvolat.

Vyzýváme tedy hejtmana JmK Michala Haška, náměstka hejtmana JmK Stanislava Juránka a člena Rady JmK Davida Macka, aby odstoupili ze svých funkcí, protože nezvládli to, co jsme jim jako občané svěřili: efektivně a s náležitou opatrností spravovat náš kraj a přispět k jeho uvážlivému rozvoji.

ČSSD často a s oblibou vyzývá různé, zejména vládní představitele ke zvážení demise, a to většinou pouze na základě svých ideologických předsudků. Předně tedy hejtman Michal Hašek má možnost dokázat, že mu vyvození osobní politické odpovědnosti není cizí, a to tím spíše, že příslušné pochybení není věcí pouhého názoru, ale skutečností stvrzenou verdiktem Nejvyššího správního soudu. Pokud rozhodnutí NSS nebude mít žádné bezprostřední politické personální důsledky, bude to důkazem přetrvávající ubohé politické kultury, důkazem hroší kůže těch, kteří mají odstoupit, a ignorance a falešné solidarity jiných, kteří mají ty první odvolat. V takovém případě bude už jen na občanech a voličích, aby z toho vyvodili patřičné důsledky.

 

Za Konzervativní stranu,

Svatopluk Kalužík

předseda MS Konzervativní strany Brno

Kontakt: 602 501 853, msbrno@konzervativnistrana.cz