PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

09.07.2019

Autor: Konzervativní strana

Peníze na ruku

K aktualizaci koncepce rodinné politiky


Do mezirezortního připomínkového řízení zamířila aktualizace koncepce rodinné politiky z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí. Konzervativní strana se odvolává na své prohlášení „Nediskriminujme!" (2017), v jehož rámci navrhla zrušit slevu na dani za umístění dítěte ve školce (tzv. školkovné), zrušit veškeré dotace „na dítě" směřující do školek a zvýšení slevy na dani za každé dítě do 6 let věku o alespoň 11 tis. Kč ročně*). Nyní Konzervativní strana kritizuje návrh na další prohloubení diskriminace rodičů, kteří preferují péči o své děti v rodině: zřizování dotovaných jeslí. Podpora náleží všem rodičům bez rozdílu - nikoli selektivně těm, kteří se rozhodnou své děti do jeslí umístit.

Konzervativní strana kromě toho navrhuje odměnit ty rodiče, kteří v rámci tzv. domácího vzdělávání zajišťují výuku svých dětí doma, a tím zmírnit jejich znevýhodnění.**) Pozitivním krokem by bylo i symbolických 2 000 Kč na měsíc a vzdělávané dítě.***) Optimální formou by byla opět sleva na dani. Jsme si přitom vědomi, že takové opatření spadá primárně do kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí, stejně jako toho, že toto patrně není směr, kterým by se současná ministryně práce a sociálních věcí paní Maláčová chtěla vydat. Bylo by to však skutečně prorodinné opatření.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

 

*) V roce 2017 bylo tzv. školkovné ve výši až 11 000 Kč za rok, v roce 2018 až 12 200 Kč za rok. V roce 2019 je tzv. školkovné již ve výši až 13 350 Kč za rok. I námi navrhované minimální navýšení slevy na dani za každé díte do 6 let věku je tedy v současnosti přiměřeně vyšší.

**) Panuje společenská shoda na tom, že jistá část vybraných daní má být vynakládána na vzdělávání dětí. Z jakého důvodu mají být přáslušné prostředky odepřeny v případě vzdělávání těch dětí, které jsou v souladu s platným zákonem vzdělávány doma?

***) V nejméně příznivém případě byl v roce 2018 normativ neinvestičních nákladů na žáka základní školy 41 223 Kč ročně. Škola, ve které je žák vzdělávaný doma veden, obdrží 25% normativu. Pokud by stát přispěl rodině, která žáka doma vzdělává, 24 000 Kč ročně, systém na tom stále spolehlivě vydělá.