PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

29.09.2020

Autor: Konzervativní strana

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2020 – 1. kolo

Vyjádření podpory konkrétním kandidátům


Konzervativní strana si je dlouhodobě vědoma, že Senát Parlamentu ČR může být, vedle Ústavního soudu, poslední hrází čelící destrukci ústavního pořádku naší země. Tato otázka je aktuálně poněkud ve stínu jiných událostí, ale je třeba mít na paměti, že je to právě stávající příznivé složení Senátu, které účinně brzdí nežádoucí snahy již v samém počátku. Tento stav však není samozřejmostí a je naším zájmem jej udržovat a opatrovat.

Podporujeme proto takové kandidáty, kteří zmíněnému riziku destrukce ústavního pořádku budou v případě potřeby aktivně čelit (a nikoli jí pouze přihlížet nebo se na ní dokonce podílet...). Naši podporu tedy mají dohody mezi stranami zastoupenými v Poslanecké sněmovně, které vykazují větší příchylnost ke stávajícímu ústavnímu pořádku, konkrétně tedy (v abecedním pořadí) KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP09, jež povedou k tomu, aby si - v tomto podstatném pohledu - podobní kandidáti vzájemně nekonkrurovali v prvním kole, s neblahým důsledkem postupu do druhého kola takových kandidátů, kterým ústavní pořádek naší země leží na srdci méně či vůbec.

Konzervativní strana je nucena kritizovat všechny uvedené strany za nedostatečnou schopnost uzavírat zmíněné dohody. Ty pravidelně vznikají spíše tam, kde jsou šance pro postup kandidátů uvedených stran do druhého kola menší či mizivé.

Senát hraje nezastupitelnou roli v ratifikaci mezinárodních smluv. Konzervativní strana se dlouhodobě staví proti ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci proti násilí a domácímu násilí (tzv. Istanbulské úmluvy) a je zastáncem odvolání podpisu České republiky pod touto úmluvou. Důvodem je ideologie gender, na níž je Istanbulská úmluva postavena a kterou se snaží prosazovat. Tato ideologie se netají snahou redefinovat rodinu a je namířena přímo proti lidské přirozenosti.

Konzervativní strana proto varuje před volbou takových kandidátů, u kterých je důvodné předpokládat, že budou v případě svého zvolení Istanbulskou úmluvu prosazovat a pro ni hlasovat. Obecně jde zejména o kandidáty nominované či podporované Stranou zelených či Českou pirátskou stranou (i když jsme si vědomi, že v nějaké míře lze zastánce Istanbulské úmluvy nalézt i mezi kandidáty jiných stran). Konkrétními příklady takových kandidátů jsou paní Anna Šabatová (Strana zelených, Senátor 21, Idealisté - senátní obvod č. 60, Brno-město) nebo pan Jiří Dienstbier (ČSSD, Strana zelených, Budoucnost - senátní obvod č. 30, Kladno). Obecně pak varujeme před volbou kandidátů stran s nevyřešenou totalitní minulostí (KSČM) a marketingově-podnikatelských projektů vůdcovského typu (ANO2011, SPD).

Konzervativní strana, s ohledem na výše uvedené, vyzývá své členy a příznivce, aby v 1. kole nadcházejících voleb do Senátu Parlamentu ČR volili:

Mgr. Vladimíra Drápala (ODS, TOP09, KDU-ČSL, KAN) v senátním obvodě č. 6, Louny,

Ing. Lumíra Aschenbrennera (ODS, TOP09, KDU-ČSL, Koruna Česká, etc.) v senátním obvodě č. 9, Plzeň-město,

plk. PhDr. Eduarda Stehlíka (ODS, KDU-ČSL) v senátním obvodě č. 24, Praha 9,

Miroslavu Němcovou (ODS, STAN, TOP09) v senátním obvodě č. 27, Praha 1,

MUDr. Jana Čápa (KDU-ČSL) v senátním obvodě č. 45, Hradec Králové,

Ing. Josefa Klementa (KDU-ČSL) v senátním obvodě č. 51, Žďár nad Sázavou,

Mgr. Tomáše Třetinu (TOP09, ODS, STAN) v senátním obvodě č. 54, Znojmo,

Ing. Arch. Jaroslava Klašku (KDU-ČSL, ODS, TOP09) v senátním obvodě č. 57, Vyškov,

MUDr. Ondřeje Šimetku (ODS) v senátním obvodě č. 72, Ostrava-město.

 

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda