PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

25.01.2019

Autor: Konzervativní strana

V sázce je legitimita režimu

k tzv. zdanění finančních náhrad vyplácených církvím


Poslanecká sněmovna přijala 23. ledna 2019 zákon, podle kterého by měly být po 1. lednu 2020 zdaněny finanční náhrady církvím vyplácené dle platných smluv uzavřených na základě Zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi sazbou 19%. Konzervativní strana tento postup ostře odsuzuje. Pokud stát takto zneužívá svého postavení a odmítá dostát smlouvě, kterou sjednal, žádný občan si nemůže být napříště ničím jist.

Připustíme-li totiž, že stát má právo takto jednostranně zasáhnout do sjednané smlouvy a zdanit náhrady 19%, může je v dalším kroku zdanit i 100% nebo 150% a stále se odvolávat na stejný princip. Nejde přitom o nic jiného, než o loupež, která má být cenou v nemravném politickém handlu.

Apelujeme na všechny složky moci, které ještě mají možnost do této záležitosti zasáhnout, aby se tomuto zločinnému záměru vzepřely a dle svých možností kladly jeho prosazení co nejtvrdší odpor. V sázce je totiž sama legitimita současného režimu České republiky. Dojde-li tento zločinný záměr svého naplnění, tato legitimita bude fatálně podkopána, což s sebou nese zásadní důsledky pro celé společenství.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

 

24. ledna 2019