PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

21.06.2011

Autor: Konzervativní strana

Správný postup bez vyvlastňování

K dohodě státu s paní Ludmilou Havránkovou.


Konzervativní strana vítá dohodu České republiky a paní Ludmily Havránkové ve věci řešení majetkoprávních satisfakcí za újmu, které této podnikatelce v zemědělství a její rodině vzniknou částečným záborem a rozdělením pozemků v důsledku stavby dálnice z Prahy do Hradce Králové.

Na první pohled se jedná jen o nepříjemnou epizodní událost. Konzervativní strana však tuto dohodu chápe jako vítězství svobody jednotlivce nad obrovskou, a v tomto případě i notně arogantní, mocí státu. Jeho bezohlední úředníci chtěli svévolně, prý ve „veřejném zájmu", paní Ludmilu Havránkovou dokonce vyvlastnit na základě horečně připravené novely příslušného zákona bez ohledu na práva, která jí zaručuje Ústava České republiky.

Konzervativní strana v tomto kontextu považuje za nesmírně důležité, že úředníci státu, odtržení od reality vztahů opravdových hospodářů k půdě, kterou po staletí dobře a trpělivě v potu tváře jejich předci obdělávali, svou neslušnou válku proti zdánlivě bezbrannému jedinci prohráli. Konzervativní strana doufá, že tento případ bude navždy sloužit zástupcům státu jako modelový příklad pro jednání delegované moci proti tomu, kdo jim ji svěřil.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček (kancler@konzervativnistrana.cz).