PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.04.2010

Autor: Konzervativní strana

Reforma konečně na obzoru?

Konzervativní strana vítá nález Ústavního soudu, ve kterém shledal část Zákona o důchodovém pojištění za protiústavní.


Praha 20. dubna 2010

V pátek 16.4. Ústavní soud veřejně vyhlásil tzv. redukční hranice v důchodovém pojištění za protiústavní. Konzervativní strana vítá tento nález, který dává najevo, že zákony nelze podřídit libovůli zákonodárců, a že je třeba ctít pravidla spravedlnosti daná Ústavou.

Věci je třeba nazývat pravými jmény. Pojištění nelze nazývat pojištěním, pokud se nejedná o pojištění, ale o daň, kde se všechny vybrané prostředky ihned přerozdělí bez jakéhokoliv držení rezerv, a navíc jen s žádným nebo minimálním ohledem na to, jak velká je výše odvodů „pojistného" od jednotlivých občanů.

Tentýž problém se týká „pojištění" zdravotního. I tam se jedná výhradně o daň, současný systém zdravotního pojištění žádné prvky pojištění nemá.

Politická reprezentace je teď nucena reformovat systém důchodového (i zdravotního) pojištění, nebo alespoň jasně přiznat, že nejde o pojištění, ale o zdanění. Všichni ekonomicky aktivní lidé jsou v nynějším systému bez nároku na to, aby se jim dostalo stejného zabezpečení, jaké náleží lidem dlouhodobě žijícím ze sociálních dávek. Takový systém je demotivační a dlouhodobě neudržitelný, jak Konzervativní strana již roky upozorňuje.

Vyzýváme politiky, novináře a odbornou veřejnost: začněme současné důchodové, sociální a zdravotní pojištění označovat tím, čím skutečně je - totiž daněmi. Znamená to, že míra přímého zdanění každého ekonomicky aktivního občana - včetně těch, kteří berou minimální mzdu - dosahuje téměř 50% *). Další zvýšení již nyní obrovského zdanění, které navrhuje drtivá většina současné politické reprezentace, a schovává ho pod pojem „zvýšení sazeb pojistného", je zcela neúnosné.

Konzervativní strana

Dejte minulé Sněmovně známku, kterou si zaslouží: volte 5 - www.konzervativnistrana.cz

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman (kancler@konzervativnistrana.cz, 603 288 715).

*) 28% důchodová daň; 13,5% zdravotní daň; 3,5% sociální daň:  celkem 45% na „pojištění" z hrubé mzdy, + daň z příjmu 15% ze superhrubé mzdy - celkové zdanění, nepočítáme-li slevu na dani, je tedy přibližně 48,5%.