PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

23.04.2020

Autor: Konzervativní strana

ČNB si musí zachovat nezávislost

KONS varuje před snahami o zatažení ČNB do financování státního dluhu a vyzývá politickou representaci, aby respektovala nezávislost ČNB a aby nepodlehla mentalitě bezhlavé a bezúčelné rozmařilosti.


Vládou i Poslaneckou sněmovnou bylo schváleno další navýšení schodku rozpočtu. Jeho výdaje mají být letos o 300 mld. Kč vyšší než příjmy. Jednou věcí je samotné schválení deficitního rozpočtu, druhou věcí však je, od koho chybějící peníze ministerstvo financí dokáže získat, s jakým úrokem, a jaké to bude mít důsledky do budoucna na hospodaření státu, na inflaci, na stabilitu finančního systému a na schopnost čelit dalším podobným nepříznivým situacím.

Konzervativní strana varuje před snahami o zatažení České národní banky do financování státního dluhu. Hlavními úkoly ČNB je péče o cenovou a finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice.

Novela zákona o ČNB, která je právě v legislativním procesu, možnost ČNB financovat státní dluh výrazně rozšiřuje. Zatím do r. 2021. ČNB zatím tvrdí, že tyto nově získané možnosti nehodlá využít a že je nebude třeba aktivovat. Ale až to potřeba bude, bude pozdě.

ČNB nesmí dostávat od vlády, prezidenta, parlamentu, ani úřadů pokyny, jaká opatření má v nynější situaci provádět a jak usnadnit státu další zadlužování. Zákon ČNB zakazuje financovat veřejný sektor. Je to nezbytná podmínka k tomu, aby mohla plnit svůj cíl, kvůli kterému je zřízena: pečovat o cenovou stabilitu.

K samotnému zadlužení České republiky, tedy každého z nás, pak Konzervativní strana konstatuje, že:

  • v obecné rovině je v určité míře jeho nutnost za současných podmínek nepochybná;
  • veškerá prohlášení o tom, jak je na tom Česká republika se svým zadlužením dobře, jsou nezodpovědná a podněcují prostou rozmařilost - zdůrazňování skutečnosti, že některé státy jsou zadlužené podstatně více než naše země, jen zakrývá neradostný stav a není žádnou omluvou deficitních rozpočtů uplynulých „tučných let";
  • není žádný důvod se domnívat, že vláda, která např. veřejnou infrastrukturu (typicky dálnice) buduje dlouhodobě tak neefektivně, se „přes noc" naučí využít masivní schodek rozpočtu účelně a je tedy na místě se obávat, že státní dluh ČR astronomicky naroste, ale českému hospodářství se tím pomůže jen zanedbatelnou měrou;
  • i když je nyní hlavní ekonomickou otázkou, jak efektivně pomoci českému hospodářství, zadlužení nesmí být bezhlavé a kromě hledání možností, jak účelně snížit přijmy státního rozpočtu, tedy prostředky ponechat těm, kteří je tvoří (snížit / odpustit daně, vč. tzv. sociálního pojištění), popř. kam směrovat zvýšené výdaje rozpočtu, je také třeba zvažovat, na kterých dosud předpokládaných výdajích je možné ušetřit (jako přirozený krok tímto směrem vidíme úspory v oblasti tzv. boje s klimatickou změnou a zastavení dotací kontroverzních aktivit, jako je prosazování „manželství" homosexuálních párů s jejich „právem na dítě", genderových kvót, atp.).

Konzervativní strana vyzývá politickou representaci státu, aby respektovala nezávislost České národní banky a aby nepodlehla mentalitě bezhlavé a bezúčelné rozmařilosti.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda