PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

04.06.2019

Autor: Konzervativní strana

Andrej Babiš bez zábran

Výzva demokratickým politickým stranám a poslancům zvoleným za ANO 2011


Konzervativní strana konstatuje, že jakýmkoli poukázáním na bezprecedentní konflikt zájmů Andreje Babiše nemůže být nikdo překvapen. Důvody, pro které v minulosti opouštěli svůj úřad premiéři či ministři vlád ČR, jsou v porovnání se situací Andreje Babiše malicherné až směšné. To je dokladem skutečnosti, že nedokonalý polistopadový režim, v jehož rámci byly politické strany oprávněně kritizovány - a také nezřídka volebně trestány - za své poklesky, byl nahrazen něčím mnohem horším. (To je téměř pravidelným výsledkem každého hnutí, které je svou podstatou revoluční.)

Z uvedeného vyplývá, že Andrej Babiš je každopádně politickým problémem České republiky. Bylo by tedy naivní, potažmo nebezpečné očekávat, že tento problém vyřeší někdo jiný mimo ČR a/nebo jinými než politickými prostředky. Andreje Babiše je nutné porazit ve volbách, které by sice měly proběhnout co nejdříve, ale cesta k nim musí každopádně být v souladu s Ústavou. Právní či administrativní nástroje, ať již ryze domácí nebo více či méně zahraniční, mohou Andreji Babišovi znepříjemnit život, ale nikdy nebudou hrát roli rozhodující. To nemění nic na našem názoru, že současná pasivita orgánů činných v trestním řízení tváří v tvář hned několika zjevným kauzám mocného oligarchy je projevem dysfunkce státu. Demonstrace, jako legitimní (a samozřejmě legální) vyjádření kritických názorů stále většího počtu občanů, jsou mocným impulsem. Nicméně, definitivní a rozhodující roli mohou sehrát pouze politické kroky, zejména volby. Zmíněné demonstrace přitom budou mít tím větší pozitivní dopad, čím více budou jejich organizátoři i demonstrující reflektovat klíčovou úlohu voleb a nezastupitelnost demokratických politických stran - což vůbec neznamená, že hned musí nutně nějakou novou zakládat a s ní se voleb zúčastnit. Každá demokratická politická strana (coby podstatná součást občanské společnosti - její rameno zajišťující správu veřejných věcí) by svého takto zatíženého premiéra již dávno vyměnila, či spíše by nikoho takového do vlády ani nikdy nenominovala. Politická divize holdingu Agrofert, hnutí ANO 2011, majetek Andreje Babiše, je na tom pochopitelně zásadně jinak. Politický úspěch Andreje Babiše plyne mimo jiné i z bludného, leč velmi rozšířeného přesvědčení, že ten, kdo již je významně bohatý, nebude k dalšímu bohatnutí - na úkor občanů pomocí nabyté politické moci - motiován. Ve skutečnosti však neexistuje žádná horní hranice, před kterou by se majetku a moci chtivý člověk musel zastavit. Pokud občané stojí o méně korumpovatelnou politickou representaci, musejí hledat vnitřně ukázněnější politiky, u kterých ambici vládnout jiným předchází snaha o vládu nad sebou samým. Konzervativní strana nepochybuje, že čerpání všemožných dotací holdingem Agrofert je jedním z hlavních motivů politické angažovanosti Andreje Babiše, který je v daném ohledu od počátku bez jakýchkoli zábran. Navíc, i kdyby holding Agrofert nakonec část těchto prostředků do státního rozpočtu ČR vrátil, stejně bude významně zvýhodněn, neboť tak levný úvěr na trhu nabízen není. Každý daňový poplatník v ČR tedy již nyní holding Agrofert velmi výhodně úvěruje - a to v lepším případě. V tom horším jej přímo dotuje. Spolehlivou cestou k zamezení podobných nežádoucích situací je přitom pouze významné omezení dotací, neboť dnes je to Andrej Babiš coby nenasytný premiér a zítra to bude někdo jiný, na koho bude podstatně obtížnější dohlédnout.

Konzervativní strana kromě toho odkazuje na svá dřívější prohlášení „17. listopad bez prostoru pro vzpomínky" z 16. listopadu 2018, „Bureš a Falmer ruku v ruce" z 5. března 2018, „Respektujte Ústavu!" z 16. ledna 2018 „Vládnout bez důvěry?" z 6. listopadu 2017, „Andrej Babiš je nebezpečím pro vládu zákona a svobodu v České republice" z 23. června 2015 a „Nedopusťte zrušení lustračního zákona!" z 28. listopadu 2013.

Konzervativní strana konečně znovu vyzývá Českou stranu sociálně demokratickou, aby vypověděla koaliční smlouvu a opustila vládu Andreje Babiše, a všechny demokratické politické strany, aby v krajích a v krajských městech, kterých se to týká, bezodkladně ukončily koaliční spolupráce s hnutím ANO 2011. Konzervativní strana je však zejména přesvědčena, že většina poslanců zvolených za hnutí ANO 2011 není prostými vazaly Andreje Babiše, že mají zkušenosti, rozhled i svědomí - a proto vyzýváme každého z nich k reflexi aktuální závažné politické situace a připomínáme slib, kterým se ujali svých mandátů: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Bereme vás tímto za slovo a vyzýváme vás, abyste v zájmu občanů, Ústavy, vlády zákona a svobody zbavili Českou republiku politika Andreje Babiše.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

4. června 2019