PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

24.09.2004
Kategorie: Právo, Hučín

Autor: Martin Rejman

Dopis ministru spravedlnosti Pavlu Němcovi

k věci Vladimíra Hučína. Navazuje na předchozí dopis ministru spravedlnosti z 10.8.2004.


Vážený pan

Pavel Němec

místopředseda vlády ČR a ministr spravedlnosti

Praha

 

V Praze 24. září 2004

 

Vážený pane ministře,

10. srpna t.r. jsme Vám - paní Monika Elšíková, pánové Jan Beneš, Milan Paumer, Jan Šinágl, Martin Vadas a já - poslali dopis, ve kterém jsme Vás informovali o soudních jednáních s panem Vladimírem Hučínem a o Petici občanů, požadující, aby soudní jednání byla veřejná. Žádali jsme Vás, abyste tuto záležitost podpořil a zároveň zvážil možnost předat "případ" jinému soudu.

Na náš dopis jsme bohužel dodnes nedostali odpověď, ale mezitím došlo k další události, která dokládá "nezávislost, nepodjatost a spravedlnost" přerovského soudu a jeho soudce Mgr. Jelínka zvlášť, a to udělení pořádkové pokuty panu Hučínovi ve výši 5.000 Kč za urážku soudu, ke které ze strany pana Hučína došlo v situaci, kdy justiční stráž hrubým způsobem vyváděla za soudní síně jeho matku a paní Zdenu Mašínovou, obě dámy ve věku daleko přes 70 let. Jednání soudce Jelínka, který vyvlečení obou dam způsobil a skandálnost celé situace včetně zjitřených emocí a jeho další krok - udělení pořádkové pokuty - se nedá označit jinak, než jako provokaci nejenom vůči panu Hučínovi, ale i vůči veřejnosti, která soudní jednání s ním se stále větším znepokojením sleduje.

I když jste ve funkci ministra spravedlnosti krátkou dobu, žádám Vás abyste si uvědomil i svoji osobní odpovědnost za skandální stav na Okresním soudu v Přerově, protože máte možnost účinného zásahu, aniž byste tzv. nezávislost soudu zpochybnil. Prosím Vás proto, vážený pane ministře, abyste dal prověřil tamní situaci a situaci v kauze Hučín zejména. Zde už nejde jen o osobní tragédii statečného a čestného člověka, ale o ohrožení demokracie u nás. Nečinnosti a nezájmu situaci řešit využívají staré struktury; to vidíme nejen u nás, ale před několika dny i v bývalé NDR, kde se komunisté ruku v ruce s neonacisty znovu derou k moci. Desetitisíce Němců proto vyšly do ulic a to by mělo probudit i zdejší veřejnost. Čelní politici slibují nápravu a to by mělo být inspirací i pro politiky u nás a v této záležitosti i inspirací pro Vás.

 

Děkuji Vám za odpověď a jsem s úctou,

 

Martin Rejman

kancléř Konzervativní strany

 

Příloha: výše citovaný dopis z 10.8.2004