PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

15.03.2009

Autor: Martin Rejman

Dopis ministru spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšilovi

v záležitosti kauzy Vladimíra Hučína


V Praze, dne 15. března 2009

 

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás jménem Konzervativní strany v záležitosti kauzy Vladimíra Hučína, jehož jméno a osudy Vám jistě nejsou neznámé.

Dne 16. února 2009 vynesl soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 Mgr. Riedlbauch rozsudek ve věci žaloby Vladimíra Hučína proti České republice, kterou byl stát žalován pro neoprávněné věznění a soudní stíhání o přiznání náhrady 2 mil. Kč za způsobené újmy a za náhradu ušlé mzdy. Soudce ohodnotil příkoří, která byla p. Hučínovi způsobena roční koluzní vazbou, více jak šesti roky se táhnoucími soudy, ztrátou zaměstnání a z toho plynoucí majetkovou újmou a v neposlední řadě poškozením dobrého jména, odškodněním ve výši pouhých 200 000 Kč.

.Dalo by se říci, za poměrů, které v naší zemi i 20 let po sametové revoluci bohužel panují, že soudce Riedlbauch měl odvahu, když stát odsoudil právě na základě žaloby pana Hučína. Ale soudcem přiřčená náhrada za sedm let strádání nevinného, čestného a statečného, demokracii oddaného člověka, je skandálně nízká a nespravedlivá. (Nelze se v této souvislosti nepozastavit ani nad tím, jak otřesným způsobem byl v tomto případě stát zastupován, a to pracovnicí Vašeho úřadu Mgr. Staňkovou. Jistě si můžete její vyjádření před soudem vyžádat).

Žaloba se proti rozsudku nepochybně odvolá a najde oporu v judikatuře Nejvyššího i Ústavního soudu, ale to jen oddálí řádné odškodnění, právem náležející panu Hučínovi, který byl nezákonně uvězněn a poté vláčen soudními přelíčeními „jen“ proto, že odkrýval kádry KSČ a StB v policii, justici a státní správě a odhaloval propojení některých exponentů ČSSD a KSČ s extrémní levicí a napojení na zahraniční výzvědné služby.

Obracím se proto na Vás, vážený pane ministře, abyste zvážil právní prostředky a použil při svém posuzování takové kategorie, jako je slušnost, mravnost, ohleduplnost a cit pro pravdu a spravedlnost - spravedlnost nikoli jen podle litery, ale také podle ducha příslušných zákonů, podle měřítek lidskosti, chcete-li, soucitu, a abyste z prostředků Vašeho rezortu poskytl Vladimíru Hučínovi žalobou požadované 2mil. Kč. Jsem přesvědčen, pane ministře, že to ukáže demokratické veřejnosti, že stát přijímá zodpovědnost za svá selhání, v tomto případě dokonce zločinné povahy díky vládě levice v období, kdy se příkoří děla, a že dnešní vláda se od takových praktik distancuje a má smysl pro elementární slušnost a spravedlnost. V této záležitosti je také možné odvolat se i na Listinu práv a svobod.

Dne 21. dubna 2006 u Krajského soudu Ostrava, pobočka Olomouc, zamítl soud odvolání státní zástupkyně JUDr. Jany Staňkové proti osvobozujícímu rozsudku Okresního soudu v Přerově ve věci sedmi vykonstruovaných obvinění proti Vladimíru Hučínovi. Soudce přísedící JUDr. Anton Bucheň při odůvodnění zamítnutí m.j. uvedl, že na počátku likvidace bývalého důstojníka BIS Hučína stála objednávka Vlády České republiky - v té době vedené ČSSD - ukládající řediteli BIS „řešit“ osobu Hučína. Poukázal také na 111 stran materiálu BIS, které spiknutí proti kapitánu Hučínovi dokumentují. Trváme na tom, že se stát nemůže zbavit odpovědnosti za zvůli svých úředníků, která zničila pokojný život nevinného, statečného a polistopadovému režimu oddaného občana.

Nezákonné stíhání Vladimíra Hučína bylo něčím iniciováno, mělo nějaký průběh, podílela se na něm řada konkrétních osob a institucí. Tedy: iniciováno bylo vládou sociální demokracie, jak se o tom veřejně zmínil soudce Bucheň. Podílela se na něm řada příslušníků BIS, jak o tom svědčí 111 stran materiálů BIS, které jsou uloženy v archivu BIS, a na které soudce Bucheň také upozornil. Podílelo se na něm několik policejních důstojníků, státní zástupci a soudci. Je zřejmé, že šlo o zločinné spolčení státních institucí i konkrétních lidí, z nichž řada je stále ve stejných nebo i vyšších funkcích. Žádám Vás proto, pane ministře, abyste si vyžádal jak zmíněných 111 stran spisu BIS, tak příslušné usnesení Vlády ČR o „rozpracování“ Vladimíra Hučína a inicioval trestní stíhání všech účastníků zločinného spolčení. Je mi jasné, že pro úspěch stíhání je třeba Vaší spolupráce s ministrem vnitra a žádám Vás proto, abyste jej o ni požádal. Věřím, že je ve Vašem i jeho zájmu, aby ve vašich rezortech nebyly napříště možné praktiky, které vedly k neodhalení skutečných zločinů proti naší demokracii a naopak umožnily stíhat člověka, který je odkrýval. Dovoluji si přiložit knihu „Není to o mne, ale o nás“, ve které Vladimír Hučín vypovídá a zveřejňuje řadu dokumentů, které tvrzení, uvedená výše, dokládají.

Prosím, vážený pane ministře, abyste se mojí žádostí osobně zabýval a sdělil mi, jak s ní naložíte.

Děkuji Vám a jsem s úctou,

 

Martin Rejman

kancléř

 

Příloha: viz text

 

Vážený pan

JUDr. Jiří Pospíšil

ministr spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti

Praha