PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

28.05.2003
Kategorie: Zemědělství

Autor: Konzervativní strana

Dopis ministrovi životního prostředí

...ve věci rozhodování o povolení komerčního pěstování geneticky modifikované kukuřice firmy Monsanto. Příslušný zákon např. zde.


Vážený pan ministr
RNDr. Libor Ambrozek
Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65
100 00 Praha 10

Konzervativní strana
U Průhonu 6
170 00 Praha 7

www.skos.cz
skos@skos.cz

V Praze, 28. května 2003

 

Vážený pane ministře,

 

v nejbližší době budete rozhodovat o povolení komerčního pěstování geneticky modifikované (GM) kukuřice firmy Monsanto v ČR.

Spolu s mnoha dalšími občany ČR sdílíme značné obavy z rizik, které takovéto technologie přinášejí. Stejně jako mnozí jiní nedokážeme zcela kvalifikovaně tato rizika posoudit. Z různých odborných, ekologických a novinářských publikací si však odnášíme znepokojení, že některé typy GM - včetně produktů Monsanto - mohou být trvale škodlivé životnímu prostředí, místnímu zemědělství a potravinářství, a tudíž i lidskému zdraví a komplexně pojaté kvalitě lidského života.

Zdvořile Vás tedy tímto žádáme, abyste otázku, zda povolit pěstováni kukuřice firmy Monsanto v ČR, zvážil co nejpečlivěji, i proto, že jde o precedens a případný omyl v posouzení může mít dalekosáhlé a nenapravitelné následky. Pokládáme přitom za samozřejmé, že je povinností žadatele beze zbytku prokázat absolutní neškodnost navrhovaného pěstování, a že česká vláda musí uplatnit ta nepřísnější kritéria a v případě nejistoty zůstávat na „bezpečné straně". Proto si dovolujeme Vás vyzvat, abyste v případě, že nesporné důkazy o naprosté bezpečnosti projeku Monsanto ve shora uvedeném smyslu předloženy nejsou, žádost o pěstování GM plodin v ČR zamítnul.

Dále Vás, vážený pane ministře, žádáme, abyste zvážil možnost uspořádat k této otázce veřejnou debatu (nabízí se již institucionalizovaná forma veřejné schůze České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy) za účasti laické, ale hlavně odborné veřejnosti a to tak, aby byl celý schvalovací proces co nejvíce pod veřejnou kontrolou. Konzervativní strana je ochotna podle svých možností přispět k vytvoření takové věřejné debaty.

Výše uvedené nemá být a není vyjádřením nedůvěry ve Vaši odbornou či politickou kompetenci, nýbrž projevem upřímných obav a snahou zabránit nejrůznějším dohadům, přičemž soudíme, že k tomuto účelu se plná transparentnost hodí nejlépe.

Spoléháme na Vaši odbornou, politickou, ale hlavně lidskou odpovědnost a děkujeme Vám.

 

V úctě

 

MUDr. Jan Fořt, v.r.

předseda Konzervativní strany

 

Na vědomí: tisk