PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

17.02.2010

Autor: Konzervativní strana

Dopis konzervativnímu voliči

Konzervativní strana se připravuje na volby do Poslanecké sněmovny.


Praha, únor 2010

 

Vážená paní, vážený pane,

za něco méně než čtyři měsíce budeme volit své zástupce do Poslanecké sněmovny a výrazně tak ovlivníme příští osud nás všech. Konzervativní strana si uvědomuje závažnost naší volby a dovoluje si Vás oslovit s důvody svého rozhodnutí účastnit se voleb a usilovat o Váš hlas.

Našim cílem je otevřít cestu pravicově, konzervativně orientovanému voliči  - tedy Vám - změnit stav, kdy nevíte, koho volit, nebo dokonce, znechucen současnou politikou a její zkažeností a zkorumpovaností, nechcete volit vůbec. Chceme Vás přesvědčit: nebojte se propadnutí svého hlasu, když budete volit malou, neparlamentní stranu. Je to jedinečný způsob, jak změnit politický systém a jít po nové cestě s novými lidmi. Šance zastavit zadlužování, korupci, klientelismus a cestu na Východ za to stojí. Stojí za to lekce, kterou tím společně dáme stávajícím parlamentním stranám.

Obracíme se na Vás, konzervativně orientovaného voliče: pomozte nám uzdravit současnou společnost moderním uplatněním tradičních hodnot. Pomozte vrátit politice její hlavní roli: službu občanům, i její podstatu: střet idejí. Skončeme společně s nesplnitelnými sliby všeho všem. Říkejme pravdu a hledejme spravedlnost. Vraťme morálku do všech oblastí života. Vraťme se k ideálům 17. listopadu bez těch, kteří je zradili.

 

Budeme prosazovat:

 • řešení společenské, politické a hospodářské krize především obnovením slušnosti a morálky v české společnosti a všemi níže uvedenými opatřeními,
 • oddělení politických struktur od struktur ekonomických a odstranění monopolu velkých stran, obnovení demokratické soutěže o moc a zamezení jejímu zneužívání,
 • obnovení víry v tržní ekonomiku s minimálními zásahy státu, ale jasnými a jednoduchými zákony postihujícími podvodné jednání,
 • vymahatelnost práva s cílem dát srozumitelně najevo, že nezákonnost se vždy postihuje a po zločinu následuje rychlý a spravedlivý trest bez ohledu na společenské postavení pachatele,
 • redukci centrálních orgánů a na ně navazujících státních institucí k omezení přerozdělování a korupce,
 • zastavení zadlužování státu podstatným snížením výdajů, vč. reformy sociálního systému a zdravotnictví, do šesti let vyrovnaný státní rozpočet, do patnácti let splacení státního dluhu,
 • reformu současného rovnostářského penzijního systému,
 • odstranění omezení drobného a středního podnikání, které je páteří zdravého hospodářství,
 • snížení daňové zátěže, zrušení daňových výjimek a všech demotivujících a nespravedlivých daní - daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí,
 • dokončení zemědělských restitucí, zvrácení stavu, kdy majitel půdy je vpodřízeném stavu knájemci,
 • odluku církví od státu, podmíněnou navrácením majetku církvím,
 • rozumnou ochranu přírody, krajiny a kulturního dědictví,
 • pevnou vazbu našeho státu se severoatlantickým společenstvím a jeho strukturami v rámci západní civilizace a kultury.

 

Vážená paní, vážený pane, Konzervativní strana ví, že cesta ke svobodné, slušné a prosperující společnosti bude těžká. Každá cesta však začíná prvním krokem: udělejme jej společně a teď!

Žádáme Vás o podporu a pomoc.

 

Konzervativní strana

www.konzervativnistrana.cz