PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

25.03.2009
Kategorie: Konzervativci a ti druzí

Autor: Konzervativní strana

Co je to ta krize?

Otevřený dopis občanům České republiky ze Sněmu Konzervativní strany, konaného dne 21. března 2009.


Máme před sebou zvětšování dluhů nebo rozumnou politiku skromnosti?

Inspirací pro sepsání tohoto dopisu jsou naprosto nerozumné a populistické návrhy socialistů k řešení krize, založené na dalším nesmyslném zadlužování budoucích generací a nemravné nápady neoliberálů na další, dokonce dvojí zdanění slušných a schopných občanů. Konzervativci naopak podporují zrušení daně dědické a darovací i daně z převodu nemovitostí a navrhují odstranit zdanění úroků a dividend. Oceňují i zásadový odmítavý postoj současného ministra financí ke stimulaci poptávky v automobilovém průmyslu formou tzv. „šrotovného“, která je velmi modní v levicově liberální Evropě a přitom je klasickým příkladem škodlivého státního zásahu do tržních ekonomických vztahů.

Zneužívání celosvětové ekonomické krize k partikulárním stranickým zájmům včetně zalíbení se méně majetným voličům je přinejmenším nemravné.

 

Kdo za současnou krizi vlastně může?

1. Svůj díl zodpovědnosti nese levicový liberalismus, věřící v absolutní svobodu, chtějící všechno tady, teď a hned, bez zodpovědnosti.

2. Zásadní roli zde má podvod socialistů, přesvědčujících občany, že mocný stát jim umožní krásně žít (třeba i na dluh), ač stát jsou právě oni; a právě jen tito občané si musí krásný život zasloužit a případný dluh zaplatit.

3. Další příčinou je zcela nedostatečná reforma morální. Za zločiny minulosti se udělala tlustá čára, což do paměti národa uložilo informaci, že zločiny se vyplácejí, pokud jsou dostatečně velké a jsou uskutečňované kolektivně. Reálně-socialistický princip, že ten, kdo nekrade, okrádá sebe či rodinu, byl pouze reformován do podoby, že kdo platí daně, splácí dluhy, či dokonce se nezadlužuje, je zbytečným idealistou. A konečně další reálně-socialistický princip, že se stát o všechno postará a podnikání je trestný čin, byl rovněž zmodernizován do podoby, že dodržování pevných právních a etických rámců, odkázaných nám zkušenostmi a znalostmi našich předků, je přežité, zpátečnické a zbytečně namáhavé.

4. Polistopadové politické reprezentace podcenily varovné signály, vysílané ekonomikou, především nutnost fiskální zdrženlivosti a nutnost provedení nezbytných transformačních změn (např v oblasti sociálního a zdravotního pojištění), a transformaci nesmyslně zastavily. Místo toho se zabývaly a dosud zabývají technologií moci a plněním populistických volebních slibů pomocí toho nejjednoduššího a pro naši budoucnost nejhoršího řešení: zadlužováním. Ti, kteří populismu užívají více, si dnes u nás říkají „levice“ a ti, kteří jej užívají o špetku méně, si říkají „pravice“. Jiný rozdíl však mezi nimi nikdy nebyl a není.

Sečteno a podtrženo: odpovědnost za tento stav nesou právě liberálové a socialisté; přeloženo do srozumitelného jazyka: stávající parlamentní strany. Svalovat vinu na něco nebo někoho jiného je prostě zbabělost.

Mnoho politiků v České republice, stejně však, bohužel, i mnohde ve světě, stále hledá třetí cesty. Jde o zejména takové politiky, kteří si nejsou schopni díky své uzavřenosti klást neustale otázky, zda jdou tím správným směrem a kteří nejsou schopni, snad kvůli víře ve svou genialitu, hledat řešení problémů ve shodě se zkušenostmi našich rodičů.

Pokusy o třetí cesty pak oslovují především ty, kteří věří, že se dá socialisticky pracovat a kapitalisticky žít.

Současná krize je politiky zcela mylně hodnocena. Novináři je popisována jako krize ekonomická, ale ve skutečnosti jde o krizi systémovou, hlavně o krizi důvěry. Jakmile se většina občanů rozhodne nejen pro kapitalistické odměňování, ale i pro kapitalistickou práci, bude to, po rozhodnutí drtivé většiny našich občanů žít po 17. listopadu 1989 ve svobodě, druhé nejzásadnější rozhodnutí. Dokonce si troufáme říci, že by mohlo být dobrou inspirací i pro další země.

Měli bychom si dát pozor na ty, kteří nám vnucovali liberální politiku levných půjček, aby se zalíbili nemajetným voličům, kteří nám vnucovali investiční bankovnictví bez zajištění a bankovního dohledu, kteří nám vnucovali levné půjčky nebankovních institucí, kteří nám nabízeli bezplatné zdravotnictví, bezplatné vysoké školství a velkorysou sociální politiku nejen pro osudem postižené spoluobčany, ale i pro ty, kterým se pracovat nechce, kteří umožnili tunelování podniků, kteří umožnili zneužívání investičních pobídek a tak podobně.

Sečteno a podtrženo podruhé: Musíme si dát pozor hlavně na ty politiky, kteří svými rozhodnutími krizi rozpoutali. A nyní nám radí, co udělat, aby krize nebyla.

Jsme přesvědčeni, že současnou krizi přežije Česká republika lépe, než některé jiné státy. Možná je to díky obyčejnému selskému rozumu těch našich spoluobčanů, kteří odmítají „projíst“ budoucnost svých dětí, možná, že je to prudkým nárůstem nedůvěry vůči politickým stranám, které přestaly být považovány za prostředek pro realizování určité politiky a začaly být všeobecně vnímány jako pouhé nástroje k uspokojování skupinových a osobních ambicí. Máme však velkou obavu, že současná politická elita, nesmyslně provázaná s elitou ekonomickou, přereguluje celý hospodářský systém, jen aby neztratila moc. Obáváme se, že navíc až po uši zadluží celou naši společnost, místo toho, aby se uskrovnila a začala konečně šetřit.

Sečteno a podtrženo potřetí: Stačilo by chovat se rozumně a slušně. My, konzervativci vyzýváme a navrhujeme začít od toho nejosvědčenějšího: stačilo by začít dodržovat Desatero. Pro současnou situaci je pak zvláště důležité nelhat.

 

V Praze, dne 21. března 2009

 

Sněm Konzervativní strany