PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Upozornění: Tento text se nemusí shodovat s oficiálním stanoviskem Konzervativní strany (pokud takové stanovisko existuje)

24.03.2010

Autor: Martin Voráč

Dopis přátelům

Konzervativní strana si Vás dovoluje oslovit dopisem Martina Voráče, pastora, školníka a vychovatele, který není členem Konzervativní strany.


Vážení přátelé,

dovoluji si obrátit se na Vás s následujícími informacemi, nabídkami a možnostmi (nejen) v souvislosti s nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Většině lidí, kteří jen trochu přemýšlejí, je dnes jasné, že situace v naší zemi se zhoršuje jak po stránce ekonomické, tak i duchovní či morální. Jsme součástí světa, který trvale a záměrně opouští své židovsko-křesťanské kořeny a tradice svých otců a který nectí, ale naopak pohrdá těmi, kteří prolili svoji krev pro naši svobodu a v náš prospěch.

Lidé, pro vládnoucí politické strany jen potenciální, příležitostní a pro nic jiného nepotřební voliči, jsou znechuceni politikou těchto stran, ztrátou vizí, jejich handrkováním, hrubiánstvím, pohrdáním lidmi a v neposlední řadě tím, že politici ve většině opustili své hlavní poslání - sloužit lidem, sloužit národu, ano, sloužit vposledku vyšším hodnotám (někteří by řekli Bohu, který se nad lidmi smilovává a chce náš prospěch).

Zdá se, že dnes je jedna z posledních, ne-li poslední, šance, nenásilnou cestou "něco" s tím udělat. Situace nazrála k tomu, že možná více než kdy dříve se voliči rozhodují nevolit vůbec, případně nedat již více hlas vládnoucím parlamentním politickým stranám. Mnozí se s trochou rozpaků začínají rozhlížet po politické scéně a zvažují, koho tedy volit?

Moje výzva v této situaci je: využijme tuto šanci! V nadcházejících volbách dejme jasně najevo své znechucení stávajícím stavem tím, že dáme co nejvíce hlasů neparlamentním, alternativním stranám, které však mají program blízký našemu chápání hodnot, jako jsou např. svoboda, demokracie, domov, rodina, národ, právo, spravedlnost. Mnohé neparlamentní strany mohou díky našim hlasům skutečně uspět - a zpočátku omezeně, ale s naší trvající podporou, stále výrazněji být "štikou v rybníce", ukázat nový směr, stále efektivněji zasahovat do dění v národě, ve společnosti, v našem městě či vesnici (až na sám konec EU :).

K rozjezdu a další práci však potřebuje politická strana získat nejméně 1,5 % hlasů (což je přibližně 60-80 tisíc hlasů - to však není tak mnoho, srovnáme-li to s počtem nespokojených lidí ve svém okolí). A to jsme schopni dát dohromady, nebo ne? Za pokus, za sjednocení k tomuto účelu, pro naději na "lepší budoucí", to jistě stojí!

Vážení a milí přátelé, dovolte mi prosím, abych šel ve své výzvě ještě dál: Chci vaší pozornosti doporučit Konzervativní stranu, která existuje přes deset let, nevzdává se a jde s elánem znovu do volebního boje s nadějí, že se jako voliči oslovit necháme a případně pomůžeme.

Pro nás, kteří žijeme a ctíme tradiční, trvale platné hodnoty, je Konzervativní strana jednou z příležitostí, jak na politické scéně tyto hodnoty veřejně prezentovat, obhajovat, uvádět je do života.

Vždy je pro občany, pro celou obec, prospěšné, aby v parlamentu, ve vedení krajů a v zastupitestvech všech úrovní, stejně jako na obecních úřadech měst a našich vesnic seděli, mluvili, pracovali, ... případně se i modlili lidé, kteří chtějí sloužit svým spoluobčanům, svým bližním. Lidé, jejichž slovo je "ano" a "ne", kteří jsou čestní a spravedliví, kteří si nezadali a nezadají s korupčníky, lháři, zloději a s lidmi, jejichž bohem je jen břicho, vlastní prospěch, mamon a nemorálnost. Mluvím o lidech, jejichž život má vizi, cíl, integritu a kteří mají dobrý charakter a jsou vzorem ostatním (což neznamená, že by nikdy neselhali). Takové lidi hledejme, za takové se modleme, aby byli nalezeni ku prospěchu nás všech. Takové lidi volme a buďme jim ve všem pomocí. A jsme-li sami takoví, buďme pokorní, opusťme falešnou skromnost a dejme se do služby věcí veřejných.

Vše výše uvedené jsou důvody, proč se na vás obracím tímto dopisem a zvu vás ke spolupráci. Tuto výzvu je možno ignorovat. Je ale i možné ji poslechnout a jednat. Nejen já, ale i mnozí naši spoluobčané, uvítáme, když se  k této výzvě, tomuto mému apelu postavíte čelem a řeknete: "To je ono, do toho jdu, chci toho být součástí!" Přeji vám moudré a správné rozhodnutí. A do budoucna to, abyste se mohli s čistým svědomím podívat do očí svých dětí a vnuků. A také Bohu Otci, až budete u Něj doma ...

 

V úctě a s pozdravem Martin Voráč

 

Vše o Konzervativní straně najdete na: www.konzervativnistrana.cz

 

Vaší pozornosti doporučuji zejména následující aktuality:

Dopis přemýšlivému voliči

ANO lidské přirozenosti

Podpora KONS ve volbách