PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

04.03.2024

Autor: Konzervativní strana, Koruna Česká

Přiosvojení: příliš mnoho dobra

K novele zavádějící partnerství stejnopohlavních párů


Konzervativní strana a Koruna Česká varují před resignací na výsadní postavení rodiny, neboť rodina je místem, kde je mezi všemi institucemi největší pravděpodobnost přirozené reprodukce všech lidských a potažmo i občanských ctností. Bez jejich zachování a opětovného rozšíření je přežití naší civilisace nemožné. Základním kamenem rodiny je přitom manželství, tedy svazek jedné ženy a jednoho muže. Soustavná snaha rozmělnit manželství a jeho atributy přisoudit vztahům, které manželstvím nejsou a nemohou být, je tak přímým útokem na výsadní postavení rodiny.

Mezi zmíněnými atributy přitom vyniká výchova dětí. Neexistuje žádné „právo na dítě“. Zato existují práva dětí. Každé dítě má předně právo, aby mu nikdo nebránil znát jeho biologické rodiče. V případě adopcí je pak nanejvýš prospěšné, aby bylo dítě adoptováno do prostředí, které je statisticky nejblíže rodině – tedy aby bylo adoptováno manželským párem (ideálně dokonce takovým, který již vlastní děti má). Proto zásadně souhlasíme s omezením, které Poslanecká sněmovna stanovila pro jinak nově definované „partnerství“ osob stejného pohlaví – tedy že takové páry adoptovat děti nemohou.

Rozumíme nesnadným situacím, kterým čelí páry stejného pohlaví vychovávající děti, jejichž biologickým rodičem je jeden z partnerů. Nabízí se umožnit „přiosvojení“ druhým partnerem. Konzervativní strana a Koruna Česká však nesouhlasí ani s takovým postupem a to z důvodu závažných nezamýšlených důsledků, které to přináší. Možnost „přiosvojení“ totiž povzbuzuje k systematickému, apriornímu vytěsňování druhého biologického rodiče – v případě ženských stejnopohlavních párů – nebo dokonce k obchodu s dětmi formou tzv. surogátního (náhradního) mateřství – v případě stejnopohlavních párů mužských.

Zmíněné náhradní mateřství s sebou pak přináší také zneužívání žen s nižším sociálním statusem a řadu neřešitelných právních a etických otázek; příkladně co se bude dít za situací, kdy se najatá surogátní matka odmítne dítěte vzdát, nebo naopak objednatelé odmítnout dítě převzít (třeba proto, že není podle jejich představ... může být např. postižené). Zásadní a neodstranitelný problém spočívá zejména v tom, že na dítě je pohlíženo jako na zboží – člověk, dítě, je vnímán coby pouhý nástroj uspokojení potřeb a tužeb jiného člověka. To je otroctví.

Mezi možností „přiosvojení“ a surogátním mateřstvím existuje přímá spojitost. Konzervativní strana a Koruna Česká proto vyzývají senátorky a senátory, aby novelu občanského zákoníku, kterou se zavádí partnerství stejnopohlavních párů, vrátili Poslanecké sněmovně v podobě, kterou jako hlavní předkladatel navrhoval poslanec Karel Haas (ODS), tedy bez možnosti tzv. přiosvojení.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

Za Korunu Českou (Monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska)

Vojtěch Círus

předseda