PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

02.05.2013

Autor: Konzervativní strana

Podporujeme projekt „Jeden z nás“

Konzervativní strana vyzývá své členy a příznivce, aby svým podpisem iniciativu Jeden z nás podpořili.


Konzervativní strana podporuje iniciativu Jeden z nás, kterou v České republice koordinuje Hnutí Pro život ČR. Cílem iniciativy je získat alespoň 1 milion podpisů z alespoň sedmi členských států Evropské unie pod petici, která bude následně předložena Evropské komisi. Smyslem je přimět Komisi vypracovat návrh legislativy v oblastech, kde k tomu má kompetence a to zejména s těmito záměry:

  • aby žádné rozpočtové prostředky EU nemohly být použity na financování činností, které ničí lidská embrya nebo předpokládají jejich zničení;
  • aby zprostředků EU nemohla být financována výzkumná činnost zaměřená na klonování lidí, ani výzkumy určené na vytváření nebo ničení lidských embryí (např. výzkum na embryonálních kmenových buňkách). Naopak, eticky bezproblémovou je alternativa výzkumu na dospělých kmenových buňkách akmenových buňkách zpupečníkové krve;
  • aby rozvojová pomoc ze strany EU nemohla být použita na financování potratů, ato přímo nebo nepřímo, prostřednictvím financování organizací, které vykonávají nebo podporují potraty.

Další podrobnosti lze nalézt na webové stránce Hnutí Pro život ČR www.prolife.cz. Konzervativní strana vyzývá své členy a příznivce, aby svým podpisem iniciativu Jeden z nás podpořili.

Konzervativní strana

Za správnost: Jan Kubalčík, pověřený člen Předsednictva Konzervativní strany.