PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

14.02.2012

Autor: Konzervativní strana

Konzervativní strana vyzývá k dokončení restitucí

Konzervativní strana vyzývá vládu ČR, aby přijala nespornou odpovědnost státu za současný stav.


Konzervativní strana s lítostí konstatuje, že ani po dvaceti letech od přijetí zákona o mimosoudních rehabilitacích (č. 47/1991 Sb.), zákona o půdě (č. 229/91 Sb.), zákona č. 243/1992 Sb., který vlastně doplňuje zákon o půdě, a zákona č. 42/1992 Sb. o transformaci zemědělských družstev nebyly restituční a transformační procesy v souladu s jejich zněním dokončeny. Navíc, křehké nebo levicové vlády, předcházející té současné nenašly dostatek dobré vůle a odvahy prosadit v zákonech avizované navrácení majetku církví, církevních organizací a spolků, přestože tento postup je nejspravedlivější formou privatizace majetku zabaveného zrůdnou totalitní mocí a navíc i zmírněním způsobených křivd. Nejde tedy o nějaké zlovolné darování společného majetku nás všech menší skupině věřících, jak někteří aktivisté veřejnosti prostřednictvím médií vnucují. Největší soustavně kladené překážky tomuto procesu jsou z dílny KSČM, jejího programově (a personálně) velmi blízkého partnera - ČSSD a zmíněných zmatených aktivistů. Konzervativní strana proto vítá konsensus vládních stran ve věci zákona o navrácení majetku církví, církevních organizací a spolků. Odkazujeme přitom na stanovisko Konzervativní strany „Majetkové vyrovnání" ze dne 31. ledna 2008.

Konzervativní strana důrazně protestuje proti presentaci neodborných článků v seriózních médiích ve věci poskytování náhrad za majetek, který nelze oprávněným osobám vrátit (HN, 6. 2. 2012), a proti poskytování rozsáhlého vysílacího času ve veřejnoprávních médiích pro takové aktivisty, jakou je emotivní, nikoliv však odborně fundovaná, spisovatelka Lenka Procházková (ČT, 9. 2. 2012). Tyto osoby nevnáší do debaty o restitucích nic pozitivního. Spíše produkují postoje založené na jedné z nejnižších lidských vlastností, kterou je nepřejícná závist, a na komunisty vnuceném pokřiveném pohledu na činnost církví. Ještě horší by bylo, kdyby jejich neblahá vystoupení byla motivována finančním prospěchem za uveřejnění článku na titulní straně, nebo celostátní presentací svého jména před lidmi, kteří si v důsledku čtyřicetileté komunistické masáže důležitost církví pro zdravý vývoj společností a jejich kultur snad v polovině světa neuvědomují.

Konzervativní strana vyzývá vládu ČR, aby zajistila právní pomoc osobám oprávněným podle uvedených zákonů, zejména transformačního, a v případě neúspěšného soudního a exekučního vymáhání podílů vzniklých na základě zákona č. 42/1992 Sb. přijala nespornou odpovědnost státu za současný stav tak, že postižené osoby plně odškodní. Vyzýváme Parlament ČR, aby ze zákona č. 229/91 Sb. odstranil socialistický balast - například nerovné postavení oprávněné osoby a osoby, které byl její nárok postoupen. Konzervativní strana pokládá škody na duších občanů naší země za snad nejhorší důsledek vlád totalitních režimů a popsané události za jejich pochmurný projev. Musíme smutně konstatovat, že v této sféře došlo za posledních 22 let ze všech oblastí života společnosti k nejmenšímu pokroku. Naopak, všude lze vidět, jak vzrostla míra bezohlednosti, neodpovědnosti vůči budoucím generacím, síla drzé arogance a sobectví.