PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

16.11.2010

Autor: Jaroslav Cabal

Hustopeče – zrada ODS

"ODS však za zády spojence dále jednala s ostatními, včetně KSČM..."


Asi před týdnem jsem v jednom ze svých článků rozebíral politicko-hospodářskou situaci ve veřejné správě. Vyjádřil jsem obavu, že v ní ubývá těch, kteří jsou ekonomicky vzdělaní, kteří se alespoň v základech orientují v právní problematice, přičemž si udržují vysoký mravní kredit a své funkce nezneužívají k svému prospěchu, vykonávají je s odpovědnosti za náš současný život a za to, v jakém stavu předáme naše pozemská díla svým dětem a vnukům.

Jako jeden z představitelů OF v revolučním roce 1989 jsem se stal později součástí skupiny zakladatelů ODS (se současným poradcem prezidenta p. Paynem, JUDr. Hanou Marvanovou a dalšími). Původně se nová politická strana měla jmenovat Konzervativní strana, ale název již byl registrován jinou skupinou. Zakladatelé svým postupem zároveň generovali vznik současného standardního politického spektra. Ti, kteří byli u počátků této dnes odumírající strany, patřili mezi nejcharakternější, nejvzdělanější a myšlenkově nejukotvenější lidi, které jsem měl v tu převratnou dobu čest poznat, spolupracovat s nimi a především se od nich učit. Byl jsem hlavním zakladatelem ODS na okrese Břeclav, stejně jako její organizace, která vznikla v našem městě, v Hustopečích (jako první v Jihomoravském kraji, den či dva před založením břeclavské buňky).

Po celou dobu svého sedmnáctiletého působení v této straně jsem se snažil o to, aby v ní v našem regionu dominovaly osobnosti s podobnými charakterovými vlastnostmi, které zdobily hrstku zakladatelů. Do popředí se však přes ně draly skupiny lidí, pro které byl základní smysl činnosti politické strany spočívající v nabídce alternativ veřejné služby (levice, střed, pravice) buď nesrozumitelný, nebo zcela podružný. Jejich cílem bylo ovládnout stranickou strukturu a dostat se tak k politické, posléze ekonomické moci. Oblastní sdružení ODS tak bylo těmito lidmi (někteří členové Oblastní rady dokonce uzavřeli radniční koalici v Mikulově s KSČM, která v tom čase byla navíc baštou jejího šéfa soudruha Grebeníčka) zcela ovládnuto již někdy v roce 1996 za vydatné podpory současného poslance. Do čela strany se dostali lidé, o jejichž charakteru si osobně nedělám žádné iluze. Z celého kraje jsme pouze v Hustopečích nebyli po prvních útocích zmíněných sil tímto neblahým trendem pohlceni do té míry, abychom se s nimi nevyrovnali. Udrželi jsme tak ducha, kterého ODS na samém počátku vtiskli její zakladatelé.

Situace v místním městském sdružení se však začala měnit příchodem nových mladých členů před komunálními volbami v roce 1998. Tehdy přišli, mimo jiné, Ing. Lubomír Kuchynka a David Novohradský. Ve straně se začalo měnit klima a pozvolna uplatňovat v minulosti nemyslitelné formy jednání, které před nedávnem vyústily ve zrušení největší organizace strany na okrese v Břeclavi. A nad naším městem, stejně jako jinde za jeho hranicemi, se začaly kupit mraky podezření z korupce (viz veřejně propíraná kauza největší veřejné zakázky v okrese s podporou EU v oblasti vodovodů, čistíren a kanalizací). Mraky pak visely i nad jinými stavebními zakázkami (např. nad projektem byty Záhumenice - při realizaci „rychlého" výběrového řízení) a nad prodeji lukrativních pozemků. Musel jsem, osamocen, v místním sdružení i v okresním tisku vést nesmlouvavou válku (naštěstí ve spolku s jinými vítěznou) proti chystanému „zašantročení" majetku Vodovodů a kanalizací prostřednictvím nevýhodného pronájmu, s kterým slušně řečeno „neměl problém" právě současný starosta města (tehdy místostarosta).

Po komunálních volbách v roce 2006 si ODS vyjednala obě placené funkce a představitelé místního sdružení ODS, do kterého čerstvě vstoupil pan Libor Sadílek, tak zcela ovládli nakládání s rozsáhlým majetkem města. K tomu výrazně napomohli „nezávislí" tím, že žádný z nich se nechtěl ujmout pozice „druhého muže" (případně ženy). Staronovému vedení obce nelze upřít obrovský skok, který město udělalo zejména za poslední 4 roky a který lze přirovnat snad jen ke změnám v prvních letech po roce 1989, jejichž motorem byla tehdejší „starší" a solidní ODS.

Pod vlivem výše uvedených negativních událostí se však v místním sdružení atmosféra změnila z dominantního směru orientovaného na služby veřejnosti k tvorbě technologie zajištění moci a osobních prebend. Také proto jsem ODS, coby její spoluzakladatel, opustil.

Výše uvedené neblahé trendy se naplno projevily při sestavování nového vedení radnice. Po těžkých jednáních byla dohodnuta staronová koalice ODS s Nezávislými s tím, že občanští demokraté ztratí honorované křeslo místostarosty (Libor Sadílek), do kterého se nově posadí Mgr. Zbyněk Háder kandidující za partnerské uskupení. Tedy logické řešení odpovídající volebním výsledkům a plodům dlouhodobé spolupráce. Pro současného „druhého muže" radnice tedy velmi bolestné rozhodnutí, protože hledat si obdobně štědře honorované zaměstnání by pro něj bylo docela utopické. Přesto tato dohoda platila ještě v průběhu pondělka 8.11. ODS však za zády spojence dále jednala s ostatními, včetně KSČM (taková veřejná spolupráce s komunisty by v čase „zakladatelů" jednoznačně vedla k odnětí licence, a tím i likvidaci místního sdružení). O několik hodin později je v důsledku nových dohod s temným pozadím oznámena likvidace již hotové koalice. Na volebním zasedání nového zastupitelstva dokonce ODS, a rádoby konzervativní Top 09, podpoří do čela kontrolního výboru nominantku KSČM místo kandidáta nezávislých! Komunisté zato podpoří připravené složení vedení města. Dříve, za „našich časů" nemyslitelné! Zastupitelé zvolení za ODS, stejně jako i ti za KSČM, tedy veřejně zradili své voliče.

Takovou situaci, neúctu k výsledkům hustopečských voleb, jsme v novodobé historii zažili jen v roce 1994: KDU-ČSL získala vydíráním dvakrát silnější ODS post starosty, do kterého se tenkrát usadil Rudof Poslušný (lidovci již dokonce byli dohodnuti s KSČM a jinými, že vítěze voleb pošlou do opozice). V této aktuální nechutné frašce však současní zastupitelé KDU-ČSL plně (a čestně) respektovali výsledky voleb - dali velmi pravděpodobně hlasy starostovi a v soutěži o post jeho zástupce kandidátovi Nezávislých.

Býval jsem nekompromisním zastáncem respektu volebních výsledků demokratických uskupení a tak prožívám hluboké zklamání z toho, že pro vlivné členy občanských demokratů je zachování mocenského „kartelu" některých osob v Hustopečích, pod stále více zprofanovanou a chřadnoucí značkou ODS, navíc prakticky bez kontroly, nade vše. To vše na úkor bazální etiky, slušnosti a zásadovosti, možná i na úkor obyvatel našeho města. Na této „malé" úrovni je tedy důrazně potvrzeno, že premiérem Nečasem deklarovaná očista ODS od klientelistických či lobyistických praktik je ve skutečnosti nemožná - stejní lidé (současní vlivní straníci) si nevypustí bohatě osazený rybník. Vůbec je nezajímají škody způsobené na díle zakladatelů, další osud ODS, poctivá správa věcí veřejných a dopad špatné správy na důvěru v demokratické instituce. Jen málokdo si uvědomuje, že ruku v ruce s těmito jevy, s rostoucí nedůvěrou ve veřejnou správu, ubývá naší osobní svobody a rovnosti před zákonem.

Ing. Jaroslav Cabal

člen Předsednictva Konzervativní strany

www.konzervativnistrana.cz