PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

09.09.2010

Autor: Roman Joch

Chci, aby svobody občanů byly rozšiřovány

Jmenování Dr. Romana Jocha poradcem premiéra bylo příjemným překvapením. Jak dokládá náš krátký rozhovor, bylo překvapením i pro Romana Jocha samotného. Pozoruhodné je, jaké zděšení Jochova nominace vyvolala v některých, zejména levicových, kruzích. Proti jeho jmenování dokonce proběhla pouliční demonstrace a podepisuje se petice. Roman Joch tedy musí být opravdu nebezpečný! Takové pozdvižení pro mě bylo nemenším překvapením, než samo Jochovo jmenování. A nebyl jsem sám, kdo se divil, co se to děje. Tento povyk nám důrazně připomíná, že zápas o lidská práva, o svobodu a o záchranu euroatlantické civilizace je opravdu úporný.

Dan Drápal


Jak jste se dověděl, že si vás premiér Nečas vybral za poradce?

Dověděl jsem se to od pana Martina Římana, šéfa premiérova týmu poradců, ve středu 4. srpna po pohřbu pana Milana Paumera. Překvapilo mne to, a zpočátku jsem myslel, že se bude jednat jen o neformální, ad hoc spolupráci. Nevím, jaké přesně bude mít pan premiér očekávání. Předpokládám, že bude mít zájem o moje vyjádření k návrhům nových zákonů.

Podaří se Vám skloubit práci poradce s vedením Občanského institutu?

Doufám, že ano.

Vytkl jste si nějaké cíle? Co považujete za nejpalčivější problém, k jehož vyřešení byste rád přispěl?

Aby celkově svobody občanů České republiky nebyly zužovány, nýbrž rozšiřovány.

Jsou v současné České republice ohrožena něčí lidská práva? 

Nejvíce jsou ohrožena práva malých dětí před jejich narozením.

Máte představu, co by se dalo u nás udělat pro zlepšení situace Romů?

Garantovat stejná práva a svobody všem občanům stejně. Klást důraz na vzdělání romských dětí. Romské děti nemají být vzdělávány segregovaně, odděleně od dětí ostatních, nýbrž integrovaně, spolu s dětmi ostatními.

Jak se díváte na zneužívání cizinců? Mám na mysli otrockou práci Ukrajinců či Vietnamců, kterým zaměstnavatel sebral pas  a nutí je pracovat za nelidských podmínek.

Mám za to, že odebrání pasu cizinci soukromou osobou je snad trestné, a pokud není, mělo by být. Jak je vidět, boj proti otroctví neskončil v 19. století; i dnes existují novodobé formy otroctví, proti kterým je nutné stále bojovat. John O'Sullivan, kdysi poradce bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové a dnes výkonný redaktor rozhlasové stanice Radio Free Europe - Radio Liberty v Praze v jednom svém článku napsal, že to, co by mělo spojovat demokratickou levici s demokratickou pravicí, je „projekt Wilberforce", tedy boj proti novodobým formám otroctví. Projekt je pojmenován podle slavného britského politika, reformátora a bojovníka proti otroctví Williama Wilberforce.

Jak vidíte budoucnost konservatismu v České republice?

Budoucnost konservatismu nejen v České republice, ale i v celé Evropě vidím takto: pokud konservatismus bude mít budoucnost, bude mít budoucnost i Evropa. Pokud konservatismus nebude, tak nebude ani Evropa, tedy to, co rozumíme pod Západní, evropskou civilizací. Můj holandský známý, profesor Andreas Kinneging, říkává, že situace v Evropě je z hlediska konservatismu tak špatná, že teď si už nemůžeme dovolit žádný neúspěch a tak nás čekají už jen úspěchy.

V posledních letech se levici podařilo dosáhnout výrazných úspěchů na celoevropské úrovni. Domníváte se, že tento trend je možno zvrátit? 

Ano, každý trend lze vrátit. Ale neměli bychom přeceňovat tragiku naši situace. Západ byl na tom již mnohokrát mnohem hůř - během minulého století např. v roce 1941, nebo v roce 1979. A nakonec, jak to vždy dopadlo: nikoli oni pohřbili nás, nýbrž my jsme pohřbili je.

V čem vidíte v současné době největší ohrožení euroatlantické civilizace?

Naše civilizace je nejvíce ohrožena zevnitř. Není to ani tak vnější nepřítel, jako jsou to spíše některé vnitřní tendence. Politicky především etatismus a morálně relativismus. Nejvíce a úplně deprimující je však absence smyslu pro humor na straně našich oponentů. Odpustit bych dokázal snad vše, ale když vidím tu absenci smyslu pro humor tak... to raději nedořeknu.

MUDr. Roman Joch / politický analytik a komentátor

Je ženatým otcem tří dětí. Narodil se v roce 1971 v Banské Bystrici na Slovensku. Vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze. V letech 1994 - 1996 zahraniční tajemník ODA; od založení Občanského institutu spolupracovník (1991), stálý výzkumný pracovník (1996) a posléze výkonný ředitel (2003). Přednáší na Národohospodářské fakultě VŠE a na vysoké škole CEVRO institut. Specializuje se na politickou filosofii, liberálně - konzervativní myšlení, mezinárodní vztahy a obranné a bezpečnostní otázky. Je autorem řady monografií, odborných studií a článků, především: Americká zahraniční politika a role USA ve světě (Studie OI, Praha 2000), Proč právě Irák? Příčiny a důsledky konfliktu (Mladá fronta, Praha 2003), Vzpoura proti revoluci dvacátého století (ACADEMIA, Praha 2003).