PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

27.11.2013

Autor: Konzervativní strana

Ne revizi tzv. církevních restitucí!

K nestoudné kampani vedené (nejen) ČSSD


Konzervativní strana s velkými obavami sleduje snahy ČSSD, KSČM a některých dalších politických uskupení o nepřátelskou revizi Zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi. V plné nahotě se ukazuje neokomunistický programový potenciál ČSSD, aktuálně nejsilnější politické strany v České republice, která si v mnohém nezadá s KSČM. Komunisté a s nimi i sociální demokraté více než dvacet let brání spravedlivé restituci majetku církví. Tak dlouhou dobu zneužívají jakékoliv skryté i otevřené obstrukce, aby mohl být církevní majetek protiprávně bezostyšně zneužíván, devastován a pleněn. Proto i po listopadu 1989 byly mnohé nemovitosti zničeny, mnohé převedeny do soukromých rukou, a ještě i v těchto dnech jsou loupežně vytěžovány lesy, o které církve požádaly. Právě nepochopitelné postoje a skutky levicových fanatiků či jimi ideologicky zpracované netečné společnosti v nedávné historii způsobily na majetku, ukradeném komunisty, tak ohromné škody. Přijaté finanční vyrovnání považujeme pouze za symbolické gesto státu a velkorysý ústupek církví. Období 30 let, po které má být finanční náhrada za nevydaný majetek vyplácena, je zbytečně dlouhé - a nyní je tohoto faktu zneužito k otevírání debat o „inflační doložce". Přitom pokud by tato doba byla podstatně kratší, což by bylo žádoucí, jednalo by se nominálně o nižší částku.

Jsme pobouřeni úrovní komentářů vedoucích představitelů ČSSD k této věci, ve kterých populisticky vsadili na nejhorší lidské povahové vlastnosti: závist a nenávist. Projevy Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka a Jana Mládka, plné vědomých lží, obsahují dokonce i otevřené vyhrůžky protiústavními administrativními kroky, za které by se nemusel stydět ani Klement Gottwald. Svědčí to nejen o jejich lidské malosti, ale i o nebezpečnosti těchto lidí pro demokratický vývoj naší země - tito lidé pravděpodobně budou zanedlouho naší zemi vládnout.

Konzervativní strana je přesvědčena, že tzv. pracovní skupina k posouzení církevních restitucí, která bude zřízena na žádost ČSSD, v plné nahotě ukáže lživost a nestoudnost argumentů, kterými ČSSD veřejností manipuluje.

Bohužel i mnohá média, která jsou důležitým tvůrcem názorů a nálad ve společnosti, tuto arogantní eskalaci zla nepranýřují, naopak jí dávají velký prostor a tím toto štvaní proti církvím živí.

Důvodně se obáváme, že v současném Parlamentu sedí drtivá převaha poslanců nepřátelsky naladěných proti církvím, nebo těch, kteří si jejich důležitost pro zdravý vývoj společnosti neuvědomují. Konzervativní strana doufá, že představitelé církví nepřistoupí k revizím uzavřených dohod pro vydávání nemovitého a movitého majetku, který jim byl ukraden totalitním režimem a který jim právem patří.

Konzervativní strana vyzývá KDU-ČSL, aby jako nejdůležitější podmínku své účasti v nastávající vládě jednoznačně stanovila respektování přijatého zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi všemi vládními stranami a okamžité zastavení nechutné kampaně ČSSD v této věci. Součástí této podmínky musí být také dohoda na postupu, který účinně zabrání uplatňování jakýchkoli administrativních obstrukcí při plnění smluv uzavřených mezi církvemi a státem.

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek, předseda