PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

03.03.2008

Autor: Mgr. Milan Kupka

Ministerstvo Kultury reaguje na TZ Majetkové vyrovnání

Reakce Ministerstva Kultury ČR na Tiskovou zprávu k majetkovému vyrovnání státu s církvemi.


V Praze 3. března 2008

Čj. 2351/2008

 

Vážený pane místopředsedo,

Úřad vlády ČR obdržel dne 1. února 2008 tiskovou zprávu Konzervativní strany a zaslal ji ministerstvu kultury k informaci a k zaujetí stanoviska.

Dovolte, abych Vám poděkoval za Váš zájem o majetkové narovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a za vyjádření podpory práce ministerstva a vlády.

S potěšením mohu konstatovat, že Vaše názory na uvedenou problematiku se v mnohém a podstatném shodují s principy, které jsou obsaženy ve věcném záměru zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi.

Připravovaný zákon kombinuje vydání části původního majetku církví a náboženských společností a poskytnutí finanční náhrady za nevydaný majetek a předpokládá v tzv. přechodném období vyplácení církvím a náboženským společnostem postupně snižovaného příspěvku na podporu jejich činnosti. Přičemž dosavadní nepřímá podpora církví a náboženských společností spočívající ve financování škol, zdravotních a sociálních služeb, pomoci při správě historických a kulturních památek a v daňových úlevách zůstane zachována.

Návrh věcného záměru byl vládou schválen dne 23. ledna 2008 a v současné době prochází paragrafované znění zákona připomínkovým řízením.

Návrh zákona vyjadřuje konsensus, který byl dosažen při jednání mezi vládní Komisí pro narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi (zřízena usnesením vlády č. 597 ze dne 30. května 2007) a reprezentacemi církví a náboženských společností (Církevní komise), a to též co se týče rozsahu vydávaného majetku, doby splácení finanční náhrady a tzv. přechodného období.

Jsem přesvědčen, že navrhované řešení je spravedlivým a potřebným předpokladem narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi tak, aby církve a náboženské společnosti mohly naplňovat své celospolečenské poslání.

Nezbývá než věřit, že zákon bude bez velkých průtahů přijat.

 

S pozdravem

 

Mgr. Milan Kupka

vrchní ředitel sekce ministra

 

na vědomí: Úřad vlády