PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

22.09.2010
Kategorie: Ekonomika, Ekologie, MS Brno

Autor: Svatopluk Kalužík

Dotazník Ekologického institutu Veronica

pro vedoucí osobnosti kandidátních listin do zastupitelstva města Brna.


1. Budete podporovat či prosazovat výstavbu R43? Pokud ano, jakou variantu, proč a             jakým způsobem na ni hodláte zajistit peníze?

ANO

      Komentář (Svatopluk Kalužík, člen Konzervativní strany a lídr kandidátky Strany soukromníků ČR v Brně - dále jen S.K.): Silnice je potřebná. Rozhodně však ne ve stávající trase Bystrcí a okolo přehrady.

Snad ve trase navrhované ing. Bystřičanem s tunelem a obchvatem za Mniší horou.

 

2. Budete podporovat výstavbu dalších hypermarketů ve městě a jeho nejbližším okolí? Pokud ne, jakým způsobem chcete možnost jejich výstavby limitovat?

NE

      Komentář S.K.:

Nejlepší regulaci v této otázce zajistí trh. Nicméně jsme (např.) velmi rezervovaní k zastavování kvalitní zemědělské půdy (v tomto kontextu je na místě zmínit momentální boom fotovoltaických elektráren...).

  

3. Budete podporovat či prosazovat modernizaci Železničního uzlu Brno? Pokud ano, jakou variantu, proč a jakým způsobem na ni hodláte zajistit finance?

ANO

      Komentář S.K.:

Ano, modernizaci stávajícího uzlu. O jiných, než rozpočtových možnostech nevíme.

  

4. Hodláte se zabývat otázkou snižování emisí CO2 na území města Brna? Pokud ano,   jakým způsobem chcete snížení dosáhnout

ANO

      Komentář S.K.:

Ne však příliš a za každou cenu. Za škodlivější považujeme výfukové plyny. Např. zlepšení systému řízení křižovatek by velmi napomohlo.

 

5. Budete vpřípadě zvolení prosazovat nebo podporovat zlepšení kvality ovzduší ve městě:

 

 

  • vytvořením nízkoemisní zóny vcentru města?

 

NE

 

  • dodatečným zavedením prachových filtrů pro vozidla sdieselovými motory zajištující chod města (vozidla MHD, údržby komunikací, svozu odpadů, stavební technika atd.)?

 

NE

 

  • zaváděním čistějších pohonů (stlačený nebo zkapalněný zemní plyn, propan-butan, vodík, hybridní pohon či elektromobily) ve vozidlech obsluhujících město (vozidla MHD, vozidla údržby komunikací, svozu odpadů, stavební technika atd.)?

 

ANO

 

  • zavedením zóny se zpoplatněným vjezdem pro automobily, jaké fungují např. vLondýně nebo Stockholmu?

 

NE

 

  • snížením maximální povolené rychlosti na některých úsecích frekventovaných silnic na okraji města?

 

NE

      Komentář S.K.:

Otázky jsou sugestivní a některá navrhovaná řešení dílem nesmyslná (např. obdoba Londýna), některá pak přímo škodlivá - kontraproduktivní s přesně opačným efektem než je deklarovaný záměr (snížení max. rychlosti). Zavádění čistějších pohonů bychom si samozřejmě přáli, nicméně tyto modernizace jsou limitovány dílem technologicky a dílem finančně - aby Brno mohlo takto prospěšně investovat, musí se celkově chovat hodpodárněji a mít méně, nebo se zcela zbavit dluhů.

  

6. Podpoříte vpřípadě zvolení rozvoj cyklistické dopravy ve městě? Pokud ano, jakými konkrétními opatřeními?

ANO

      Komentář S.K.:

Velmi opatrně, Brno nemá na výraznější rozvoj cyklistiky v centru města - je to dáno historicky - strukturou zástavby. Jiná otázka je rozvoj rekreační cyklistiky. Každopádě k rozvoji cyklistické dopravy dochází tím, že lidé více jezdí na bicyklu. Nevíme, jak lidi k tomuto způsobu dopravy motivovat, pokud v tom sami nenacházejí přínos.

 

7. Budete prosazovat vyčlenění určité roční částky zrozpočtu města na rozvoj cyklistické infrastruktury (pokud ano, vjaké výši)?

NE

      Komentář S.K.: Podle stavu rozpočtu - v zásadě platí poznámka týkající se zavádění čistějších pohonů. Přes uvedené „NE" bychom byli velmi rádi, aby speciálně na rozvoj cyklistické infrastruktury rozpočtové prostředky postačovaly, obáváme se však, že realita tomu neodpovídá.

 

8. Podpoříte vpřípadě zvolení rozvoj pěší dopravy ve městě? Pokud ano, jakými konkrétními opatřeními?

NE

      Komentář S.K.:

Pěší dopravu ve městě nelze podporovat či nařizovat a ani zakazovat - tedy v civilizované společnosti. Je to věcí osobního rozhodnutí - obdobně jako u dopravy cyklistické k rozvoji pěší dopravy dochází tím, že lidé chodí více pěšky...