PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

19.07.2016

Autor: Konzervativní strana

Nezavírejme oči před zahraničními zkušenostmi

k diskusi o návrhu umožnit adopce dětí homosexuálními páry


Konzervativní strana nesdílí každý z argumentů presentovaný paní poslankyní Pavlínou Nytrovou, ale v zásadě souhlasí s celkovým vyzněním jejích slov pronesených v rámci debaty o návrhu umožnit adopce dětí homosexuálními páry (dále jen Adopce), byť zatím nikoli obecně, ale za úzce vymezených podmínek. Odmítáme vytrhávat současné návrhy z celkového kontextu. Zahraniční zkušenost totiž jasně prokazuje, že tvrzení v duchu a tímto to končí, další požadavky nebudou jsou vždy nepravdivá. Stejně tomu bylo v případě Zákona o registrovaném partnerství. Ten by nebyl naším Parlamentem přijat, kdyby navrhovatelé nepřesvědčovali oponenty, že Adopce nebudou v budoucnu požadovány. Proto i nynější návrhy odmítáme s tím, že jasně vedou k obecné možnosti Adopcí, a v tomto rámci jim oponujeme.

Konzervativní strana je proti umožnění Adopcí. Tento požadavek je založen na představě, že homosexuálové mají právo na dítě. Avšak žádní dospělí lidé, bez ohledu na jejich sexuální orientaci, nemají právo na dítě. (Obecně, žádný člověk nemá právo na jiného člověka - žádný člověk nemá být nedobrovolným nástrojem uspokojování potřeba a tužeb jiného člověka.) Na druhé straně, každé dítě má vyrůstat v prostředí, které je co nejblíže optimu. Statisticky optimální je přitom rodina tvořená matkou, otcem a jejich dětmi. Pokud z nějakého důvodu není tento ideál dosažitelný, je třeba sledovat zájem dítěte v tom smyslu, aby se maximalizovala pravděpodobnost, že dítě bude vyrůstat v prostředí ideálu co nejbližším - tedy v úplné rodině tvořené ženou a mužem (a adoptovanými, popř. i jejich vlastními dětmi...). Je přitom třeba vždy srovnávat srovnatelné (nikoli např. heterosexuální pár, kde muž je vyléčený gambler a žena má základní vzdělání, s homosexuálním párem lékařů) - a považujeme za nepochybné, že ke každému homosexuálnímu páru se nalezne pár heterosexuální s obdobným (či vyšším) sociálním statusem, který rád s láskou adoptované dítě přivítá.

Dodejme, že možnost adopce ze strany jediného člověka chápeme jako přirozenou cestu, jak řešit zejména výjimečné situace, kdy např. rodiče dětí tragicky zahynou, a adopce má být umožněna některé blízké příbuzné osobě takto osiřelých dětí, která žije sama.

Právně volných dětí k adopci je dlouhodobě méně, než rodin, které mají o adopce zájem. Správným krokem by bylo pečlivé zvážení uvolnění podmínek, za kterých jsou děti k adopci právně volné. Adopce dětí homosexuálními páry tedy nepředstavují žádný přínos pro samotné děti - je téměř jisté, že v dětských domovech (či kojeneckých ústavech) není dnes v naší zemi jediné dítě, které by tam bylo proto, že Adopce nejsou v současné době možné. Možnost Adopcí je jen cestou uspokojení jistých (byť pochopitelných) tužeb některých dospělých lidí. Navíc však mají Adopce negativní dopad, neboť snižují pravděpodobnost, že se k adopci právně volné děti dostanou do prostředí, které je co nejblíže optimu.

Konzervativní strana navrhuje vyřešit veškeré diskriminace, které s danou problematikou souvisejí, zrušením Zákona o registrovaném partnerství.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

místopředseda

Tomáš Müller

kancléř

 

V Praze, 20. července 2016