PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

22.02.2013

Autor: Konzervativní strana

Zhoubný odkaz „Vítězného února“

Konzervativní strana uctí památku obětí komunistické diktatury 25. února v 17 hod. položením květin u pomníku tří odbojů na ulici Rooseveltově v Brně a účastí na několika akcích, Únorové události a jejich důsledky připomínajících, včetně protestních akcí proti účasti členů KSČM a dokonce příslušníků StB v krajských radách.


Konzervativní strana shledává „Vítězný únor" jako událost, jíž negativně pociťujeme i v  současnosti. Obáváme se, že v nejbližší budoucnosti nelze očekávat v tomto směru změnu k lepšímu, protože odkaz „Vítězného února" poznamenal v naší zemi již tři generace. To, co komunisté oslavovali jako vítězství pracujícího lidu, bylo ve skutečnosti vyvrcholením dlouhodobě organizovaného převratu řízeného cizí mocností. Smyslem a cílem únorového puče totiž bylo rozšíření a upevnění moci Sovětského svazu.

Komunisté využili destabilizace našeho společenství, která měla kořeny již před druhou světovou válkou. Krize ve společnosti byla posílena tím, že se naši dědové a otcové nepostavili gigantickému zlu z dílny fanatického hitlerovského Německa, ač bylo velmi podobné tomu, které po dvacet let panovalo na východ od naší země. Stejně tak naši blízcí po válce nečelili fanatické vládě mírně obměněného zla komunistické spodiny. O to hlubší proto byla demoralizace, která po „Vítězném únoru" následovala.

Obrovská neodčinitelná vina komunistů a jejich kolaborantů spočívá v tom, že posloužili cizí zrůdné moci proti vlastnímu národu a kultuře a podíleli se na ní. V této souvislosti nelze nepřipomenout tragickou úlohu všech nekomunistických stran i presidenta Beneše, kteří akceptovali systém Národní fronty připravený sovětskými komunisty pro celou středovýchodní Evropu. Tím byla vyloučena z politiky veškerá skutečná pravice. Jedním z největších zločinů komunistické éry pak bylo systematické vyhánění a hubení skutečných elit národa. Celým komunismem prostupuje snaha narušit a zpochybnit tradiční křesťanský morální a hodnotový systém bezprecedentním pronásledováním jeho nositelů a často i jejich fyzickou likvidací.

Smutným odkazem „Vítězného února" byla i „Sametová revoluce", jejímž cílem primárně nebylo bojovat proti zločinné a nemravné bolševické totalitě, ale zachovat zájmy úzké parazitující vládnoucí vrstvy. Centralizovaná, dobře organizovaná tlupa, zastřešená komunistickou ideologií, se proto z vlastní vůle najednou stala „kapitalisty" a decentralizovala se. Tato nová mocná společenská vrstva je jedním z tristních odkazů „Vítězného února".

Konzervativní strana uctí památku obětí komunistické diktatury 25. února v 17 hod. položením květin u pomníku tří odbojů na ulici Rooseveltově v Brně a účastí na několika akcích, Únorové události a jejich důsledky připomínajících, včetně protestních akcí proti účasti členů KSČM a dokonce příslušníků StB v krajských radách. Je třeba dát jasný signál ČSSD, že spolupráce s nedemokratickou politickou stranou, která se ani náznakem nezbavila své ponuré ideologie, je nejen nemravná a pobuřující, ale pro naši společnost zhoubně nebezpečná.

Martin Rejman

předseda