PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.06.2012

Autor: Svatopluk Kalužík

Laureátem 4. ročníku Ceny za propagaci komunismu se stává...

Vyhlášení vítěze dalšího ročníku


A opět udělujeme Cenu za propagaci komunismu. Tradičně připomenu vznik ceny a dosavadní vítěze.

Před třemi lety probíhala v Brně aféra se „srpem a kladivem". Bývalý místostarosta Brna Králova Pole odstranil z pomníku obětem 2. světové války z řad příslušníků Rudé armády padlých v dubnu a květnu 1945 v bojích o Brno srp a kladivo. Rada města Brna rozhodla o obnovení srpu a kladiva na pomníku. Nebyli jsme jediní, komu to připadalo jako vystavování hákového kříže na veřejném prostranství. A tak vznikl nápad ocenit tuto propagaci komunismu po zásluze a po právu. Přirozeným kandidátem byl představitel města, tedy primátor Onderka. Další rok se „vynořil" rovněž vhodný kandidát: tehdejší ministr vnitra Martin Pecina. O získání ceny se zasloužil tím, že Ministerstvo vnitra pod jeho vedením zablokovalo návrh příslušné komise Senátu Parlamentu ČR, aby vláda podala soudu návrh na pozastavení činnosti KSČM.

Pro ročník třetí jsme měli vlastní favority: poslankyně soudružka Marta Semelová, za výrok o nejúspěšnějším období našich zemí - o éře Klementa Gottwalda. Jako členku následníků zločinné KSČ jsme ji však museli diskvalifikovat, stejně jako všechny ostatní členy KSČM - vždyť ti mají propagaci komunismu v popisu práce a byli by pro ostatní adepty jasnou nekalou konkurencí. Dalším naším výrazným kandidátem byl MUDr. Rath. Vděčil tomu za svůj výrok o případném znárodňování pensijních fondů, kterým se tvrzení o slavné éře Klementa Gottwalda velmi přiblížil... vlastně zejména kvůli němu nyní takto podrobně opakuji historii předešlého ročníku - pan Rath byl vždy mediálně výrazný, ale jak ostře sledovaného laureáta jsme mohli mít, to jsme tedy skutečně netušili. Cena mu přitom vloni unikla jen o vlásek! A pro úplnost, za koalici se členem KSČM pak byl nominován místostarosta Městské části Brno Jih Jonáš (ODS). Podobně jako soudružka Semelová byl žhavým kandidátem, ale ze stejného důvodu diskvalifikovaným, také jihlavský profesionální historik, zaměstnanec Muzea Vysočiny. Svoji nominaci si vysloužil za popírání katyňských zločinů. I my, ideoví oponenti, jsme velmi ocenili, jak se po uzavření koalice v Praze po komunálních volbách v roce 2010 zachoval pan Jiří Dienstbier. O to víc nás šokoval tím, že následně v Kladně zašel rovnou na stranický sekretariát KSČM poprosit, aby ho soudruzi ve druhém kole senátní volby podpořili. Přes všechny pokusy jiných však Cenu za propagaci komunismu získal, a to si zaslouží ocitovat i celou pasáž, kterou byla nominace zdůvodněna: „Myslím, že za celou řadu hrubých zákroků omezujících svobodu slova, za nekonečné nekomentované promítání komunistických sraček, ale i celkově "za celoživotní usilí" (projevující se mimo jiné i dosazením nomenklaturních kádrových rezerv na zásadní místa) by uznání zasloužil soudruh Janeček, šéf ČT. Rovněž tak Rada ČT by neměla odejít s prázdnou. Myslím si, že je třeba ocenit televizi, jakožto medialní formu, která má daleko největší vliv na veřejné mínění, a jmenovitě ČT, i přes její občasné pozitivní chvilky." Ano, to nás vloni skutečně oslovilo.

Všimněte si, že až na pana primátora nám typy vyšly dokonce jako „polibek smrti". Kdo dnes „vzdychne" po panu Pecinovi, Janeček zanedlouho rezignoval, Rathovi to trvalo trošku déle, ale došlo i na něj. A s primátorem to „nevyšlo" jen díky hanebné vypočítavosti části brněnské ODS, která mohla s TOP09 a dalšími uzavřít pravicovou koalici, avšak volila pohodlnou koalici s ČSSD, takže málem taky „BINGO".

A jak to vypadá letos?

Nominován byl Ing. Jan Hajda, senátor za ČSSD (Břeclav) za drzost, se kterou hodlá jako starý bolševik obhajovat svůj senátorský mandát...

Horkým kandidátem byl ministr obrany Alexandr Vondra. A důvod? Důvod je pádný, jmenoval náčelníkem vojenské policie absolventa komunistické prestižní policejní školy Klementa Gottwalda soudruha plukovníka Milana Schulce... Je to čin velmi hanebný, avšak museli jsme naznat, že to není přímá propagace komunismu; na takový čin bychom museli vyhlásit jiný typ soutěže.

Dalším „horkým typem" byla ministerstva kultury a vnitra, personifikovaně ministr vnitra a ministryně kultury za reakci jejich úředníků na podnět Konzervativní strany ve věci periodika Komsomolskaja pravda v Čechii (zde)

Komsomolskaja Pravda je totiž stále ozdobena rudou pěticípou hvězdou se srpem a kladivem, rovněž Leninem apod. Rádi bychom viděli (pochopitelný) štěkot, kdyby vycházely noviny ozdobené hákovým křížem a podobiznou Hitlera. Z této reakce si dovolím alespoň dva úryvky (těžko říci, zda k pobavení či k zaplakání):

Ministerstvu kultury nepřísluší hodnotit obsah evidovaných periodik. O tom, zda se vydavatel, který je za obsah periodického tisku odpovědný, svým jednáním dopustil trestného činu (např. podněcování k nenávisti vůči skupině osob) rozhoduje soud.

To, že však pravděpodobně kontrolní a oznamovací povinnost je na MK, již taktně zamlčují. Stavěl by se opravdu zmíněný Odbor MK CR shodně k situaci, kdyby příslušné periodikum standardně a hrdě používalo symboliku hákového kříže a podobiznu Adolfa Hitlera?

Z vyjádření MV...:

V ČR existuje několik organizací, které se hlásí ke komunismu a využívají komunistickou symboliku - rudé hvězdy, kladiva. Při posuzování vztahu komunistické symboliky a trestního práva je třeba vycházet zejména z rozhodnutí Ústavního soudu ČSFR 5/1992, v němž se konstatuje, že podpora komunistického hnutí se má postihovat tehdy, pokud hnutí hlásá anebo svým programem, uznáváním doktríny anebo konkrétními činy je zaměřené na potlačení práv a svobod občanů. Důvodem nebude samotné učení o beztřídní společnosti, pokud by bylo provázené snahou dosáhnout uvedený cíl demokratickou cestou. U použití komunistické symboliky je tedy třeba posuzovat, zda příslušný směr komunismu hodlá uchopit moc násilím, chce po uchopení moci zrušit svobodné volby a hlásá diktaturu proletariátu a vedoucí úlohu jedné strany.

Dovolím si to poněkud přeformulovat: „...podpora nacistického hnutí se má postihovat tehdy, pokud hnutí hlásá anebo svým programem, uznáváním doktríny anebo konkrétními činy je zaměřené na potlačení práv a svobod občanů. Důvodem nebude samotné učení o nadřazenosti rasy či národa, pokud by bylo provázené snahou dosáhnout uvedený cíl demokratickou cestou. U použití nacistické symboliky je tedy třeba posuzovat, zda příslušný směr nacismu hodlá uchopit moc násilím, chce po uchopení moci zrušit svobodné volby a hlásá diktaturu nadřazené rasy a vedoucí úlohu jedné strany." Souhlasila by autorka vyjadření?

Jak jistě uznáte, i letos měla výběrová komise velmi složitý úkol. V takto náročné konkurenci první místo nakonec získává Mgr. Jan Farský, starosta Semil a poslanec TOP09 za to, že se nejen rozhodl v Semilech ponechat mozaiku se srpem a kladivem dále existovat, ale chce, aby město platilo náklady na její údržbu.

Vítězi, gratulujeme. O plánech na předání diplomu a věcné ceny (v minulosti to byly např. spisy komunistických klasiků či intarzie V. I. Lenina - jistě něco obdobně hodnotného v nějakém vetešnictví opět nalezneme...) budeme včas informovat (sledujte webovou stránku Konzervativní strany). Děkujeme všem, kteří nám dodali tak kvalitní kandidáty.

Bohužel se zdá, že naše přání, aby cena postupně zanikala na úbytě, se neplní a příští rok bude kandidátů opět přehršel.