PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

22.09.2010

Autor: Svatopluk Kalužík

Dotazník IQ Roma servis, o. s.

pro vedoucí osobnosti kandidátních listin do zastupitelstva města Brna.


Seznam otázek:

1) V současné době se začíná uplatňovat model vícestupňového bydlení pro řešení krizové bytové situace sociálně vyloučených rodin. Pro jeho realizaci je třeba zabezpečit dostatečnou kapacitu bytového fondu jak pro krizové bydlení, tak pro byty s doprovodným sociálním programem a následně standardní bydlení. Domníváte se, že je vhodné, aby se na realizaci tohoto modelu podíleli všechny městské části (mj. otevřením svého bytového fondu pro tyto účely)? Jakým způsobem by měla brněnská radnice ovlivňovat tento proces?

Reakce Svatopluka Kalužíka, člena Konzervativní strany a lídra kandidátky Strany soukromníků ČR v Brně (dále jen S.K.):

Není mi znám žádný důvod, proč by se mělo pokračovat v přidělování jakýcholiv dalších bytů. Radnice se již naovlivňovala dost.

 

2) Na území města Brna se nachází sociálně vyloučená lokalita (tzv. zóna IPRM). Máte konkrétní plán na dlouhodobé zlepšení situace v této oblasti?

S.K.:

Vycházím z předpokladu, že máte na mysli lokalitu v okolí ul. Bratislavská. Rád bych v této souvislosti připomenul, že to byla za První republiky ulice bohatých brněnských občanů (často židovského původu). Rozhodně se nejedná o sociálně vuloučenou lokalitu, mimo jiné se v ní nachází radnice městské části Brno Sever a draze rekonstruovaný objekt na Museum rómské kultury.

 

3) Jaký je Váš názor na tzv. Druhou šanci, tj. iniciativu směřující k řešení  situace zadlužených rodin využívajících obecního bytového fondu?

S.K.:

Zcela v duchu předchozího, jsme křesťané (nebo alespoň naše zásady vycházejí z křesťanské civilisace, v které jsme vyrostli), jsme ochotni pomoci, avšak moudro našich předků praví: "Pomož si sám a Bůh Ti pomůže." Má-li tedy být pomáháno institucionálně (tedy zejména na úkor státních či obecních prostředků), pak v první řadě musí být jasně patrný vstřícný postoj na straně těch, kteří se o pomoc ucházejí.

 

4) Jakým způsobem byste zajišťovali rozšíření možností využívání veřejně  prospěšných prací a institutu veřejné služby při zaměstnávání dlouhodobě  nezaměstnaných v rámci příspěvkových organizací města nebo dodavatelů  služeb?

S.K.:

Velmi silně a veškeré možné podpory a sociální dávky bychom se na tyto veřejné práce pokusili vázat.

 

5) Jak se stavíte k otázce regulace heren na území města Brna a jakým  způsobem byste při její realizaci postupovali?

S.K.:

Dle našeho názoru bychom pravidla pro jejich provoz velmi zpřísnili či je dokonce zcela zakázali, přesahuje to však pravomoc obce a je to vázáno na změnu zákonů.

 

6) Do jaké míry a jakým způsobem by se podle Vás mělo město zapojovat do  oslav Mezinárodního dne Romů?

S.K.:

Reprezentanti města by měli přijmout pozvání v případě, že budou pořadateli pozváni.