PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

16.01.2017

Autor: Konzervativní strana

PRO rodinu, PROTI sociálnímu inženýrství

„Co růží zvou, i zváno jinak, vonělo by stejně.“ (William Shakespeare)


Konzervativní strana odmítá zmatené interpretace pojmu rodina z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí. Zásadně nesouhlasíme s podstatnou většinou názorů prosazovaných v této oblasti paní ministryní Michaelou Marksovou. Ta předkládá vládě koncepci rodinné politiky obsahující mimo jiné tato tvrzení: „Určujícím kritériem rodiny je trvalý vztah a hodnoty úcty, lásky a vzájemné péče. Dnešní rodina je totiž velmi rozmanitou kategorií a stále se mění. Tato rozmanitost je důsledkem komplexních a často nových životních situací, kterým rodiny čelí. Rodinu v dnešním světě tvoří jednotlivci a páry s dětmi (biologickými a osvojenými) či bez nich (neplodné či vědomě bezdětné), manželské, registrované, nesezdané, pěstounské i tzv. seskládané, často vícegenerační, a vždy nehledě na jejich pohlaví."

Konzervativní strana takovému destruktivnímu přístupu oponuje:

1. Pojem rodina má jen jeden skutečný obsah, ne několik variant. Jejím základem je manželství, tedy trvalý a věrný vztah jedné ženy a jednoho muže, jehož účelem je založení rodiny. Tu pak tvoří právě manželé a děti (nikoli nutně jejich biologické děti...). Tuto skutečnost vyvrátit nelze; počet lidí, kteří dnes z nějakého důvodu nemohou či nechtějí rodinu založit, popř. počet rodin, které se naneštěstí rozpadají, na tom nic nemění. Připustíme-li však rozmělnění pojmu, zbavujeme jej v konečném důsledku jakéhokoli významu a otevíráme cestu k orwellovskému nakládání s jazykem, což potenticálně zásadně znesnadní rodinu hájit a podporovat. Zbývá se tázat, zda právě toto není pravým účelem vytváření těchto a podobných zmatků.

2. Rodina je nejpevnějším základem společenství. Uvnitř rodiny se statisticky nejlépe buduje důvěra, získává sociální kapitál a předávají občanské ctnosti. Rodina je nejlepší továrnou na charakter.

3. Má-li mít perspektivu, musí společenství podporovat především to, co tvoří jeho pevné základy, a naopak nesmí podporovat nic, co od poznaného optima odvádí. Společenství musí podporovat všechny žádoucí vnitřní rodinné vztahy, včetně vzájemné mezigenerační solidarity.

Jiná soužití než rodinná je třeba označit odlišnými pojmy. Je nutné přísně zvažovat správnost a účelnost každé případné podpory směřující k jiným formám soužití než je rodina. Rodina musí být vůči alternativním soužitím vždy výrazně zvýhodněna.

 

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

místopředseda

 

Tomáš Müller,

kancléř