PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

13.05.2004
Kategorie: Zemědělství

Autor: Jaromír Morávek

Konkurenci se ubráníme

Glosa k současnému vývoji "tvorby cen" v zemědělství.


Zadul na volský roh poslanec Skopal a popohnal Český parlament k téměř nemožnému a nevídanému. Navrhl, aby se na české zemědělce nevztahoval antimonopolní zákon a tudíž nebyli postižitelní za kartelové dohody při tvorbě cen své produkce.

Žádné překvapení, jen chtěl legalizovat, co již dávno v praxi běží pod ochrannými křídly socialistické vlády. Ale toto zadutí již bylo až příliš provokativní a stalo se, že volové v říji neslyší svůj ryk a táhnou a táhnou.

Kdyby ti volové znali marxismus-leninismus, dozajista by zjistili, že jsou v předposledním tažení před bránami komunismu, když socialismus je jeho předposledním stádiem.

Zní to neuvěřitelně, opět máme naše zemědělství, místo pětiletek čtyřletky a ministerstvo zemědělství je generálním ředitelstvím poslušných zemědělců, prokrmovaných notně penězi daňových poplatníků. S tím jsme vstoupili do EU, s tisícovkou převlečených kolchozů, předlužených jak Palas káže a nyní před jejich asi definitivním koncem se má uzákonit cenotvorba v rámci zemědělského kartelu tak, aby do toho již nemohl nikdo jiný mluvit.

Konkurence se tak odstraní jednoduše: žádná domácí nebude a té bruselské postavíme hráz. Ceny domácích produktů doma nastavíme jednotně a na povel jak bude potřeba. Český spotřebitel to asi vydrží, ale s bezkonkurenčními cenami české zemědělství asi nikoliv. Nevím jak si představuje soudruh Skopal na místo železné, zelenou oponu.

To ví asi jenom on a jeho nápověda. Na antimonopolním úřadě vznikne asi monopolní polní divize s prezidentem navrhovatelem bez adresy.

Již se i já těším na jednotné ceny na nejednotném trhu.

 

V Branišovicích dne 13.5.2004

 

Ing. Jaromír S. Morávek

autor je zemědělský poradce a expert

předseda Svazu vlastníků půdy a SR ČR