PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

25.02.2016
Kategorie: Právo, MS Brno

Autor: Konzervativní strana

Hejtman Hašek proti vládě zákona

„Majetek jsme od státu převzali v dobré víře a vlastníme ho víc než deset let.“


Konzervativní strana důrazně protestuje vůči opakovaným nekompetentním proticírkevním útokům hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. Tím posledním je záměr hejtmanů zvolených za ČSSD presentovaný právě hejtmanem Haškem „bránit všemi právními prostředky" (Oldřich Danda: Rytíři zahltili soudy. Chtějí 15 tisíc hektarů, školy i zámky, Právo, Novinky.cz, 20. 2. 2016) vydání majetku, který byl zkonfiskován, nejprve německými nacisty, později poválečným Československem, Německému řádu (známému též jako Řád německých rytířů, resp. Bratři německého řádu Panny Marie Jeruzalémské). Německý řád v uplynulých dnech podal několik určovacích žalob zpochybňujících převod majetku ze státu na kraje s odkazem na porušení blokačního paragrafu zákona o půdě.

Jmenovaný hejtman, ač vystudovaný právník s doktorátem z Vysoké školy v Sládkovičove, tak hájí neudržitelné neodborné stanovisko, že dotčené kraje budou bránit vydání právě i takového majetku. Ten však nabyly jednoznačně neoprávněně, navzdory zmíněnému blokačnímu paragrafu zákona o půdě (229/91 Sb.). Michal Hašek a jeho stejně postavení kolegové z ČSSD dle uvedeného článku zvažují, že se obrátí na vládu České republiky s požadavkem, aby zamezila podávání příslušných určovacích žalob. Tím, v duchu nejhorších revolučních tradic, bojují proti tomu, aby se naplnilo Ústavou zaručené právo na spravedlivý proces a aby v jeho rámci soud nalezl spravedlnost a ochránil a zaručil vlastnická práva skutečného majitele. Stručně řečeno, bojují proti základním institucím právnímu státu, vlády zákona.

Hejtman Hašek se sice nepřímo, zato však velmi razantně a opět zcela chybně ohání ustanovením o vydržení nabytého majetku po deseti letech: „Majetek jsme od státu převzali v dobré víře a vlastníme ho víc než deset let." (dtto). S ohledem na existenci zmíněného blokačního paragrafu a snad elementární právní gramotnost všech dosavadních krajských representací je vyloučeno, aby byl takový majetek nabyt v dobré víře. To je, jak právník Michal Hašek zdá se ví, jednou z podmínek pro vydržení, kterou postuluje již Římské právo, které je základním stavebním kamenem kteréhokoliv současného evropského právního systému. Tím se říká, že se nepřipouští vydržení majetku získaného v rozporu s platnými zákony, kdy nabyvatel o tomto rozporu v okamžiku nabytí držby nemohl nevědět. Hašek tím navíc zpochybňuje několik precedentních rozhodnutí našich soudů v obdobných případech.

Konzervativní strana také v hlubokých rozpacích pozoruje laxní a bezohledný přístup organizací státu k původnímu majetku církví, který neměl být převáděn na jiné osoby do doby přijetí zákona o vyrovnání se státu s církvemi. Pokud totiž byl v některých případech překročen zákon o půdě, měl se stát okamžitě postarat sám o nápravu, a nečekat až na žalobní podnět některé z církevních organizací, natož se ještě případně snažit zamezit podávání žalob, tedy bránit nastolení spravedlnosti prostřednictvím soudů. Navíc, protiprávním převodem vlastnických práv mohlo, podle našeho názoru, dojít dokonce k některé z forem nepřijatelného zcizení společného majetku, což by měla bez odkladu prošetřit Policie České republiky.

Za Konzervativní stranu

Svatopluk Kalužík, předseda Městského sdružení Konzervativní strany Brno

25. února 2016