PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

28.06.2012

Autor: Konzervativní strana

Chraňme soukromý majetek

K návrhu novely občanského zákoníku


Konzervativní strana

1.   považuje návrh novely občanského zákoníku, která upravuje vyvlastňování nemovitostí ve veřejném zájmu, za velký útok Parlamentu České republiky na jeden z pilířů svobody - tj. na institut soukromého vlastnictví;

2.   upozorňuje na výraznou nerovnost před zákonem mezi státní správou a občanem, kterou navržené změny zákona založí; dále upozorňuje že podle schvalované novely by nebyla státní správa nucena rychle jednat ani o nuzné výši náhrady, a tím má prostor zneužívat silnějšího postavení před zákonem; a konečně upozorňuje na neutěšený stav státní správy, její aroganci, zneužívání moci, nepochopení postavení vyvlastňovaného a neodpovědnost za škody způsobené rozhodováním různým osobám;

3.   protestuje proti oddělení rozhodnutí o vyvlastnění nemovitosti od rozhodnutí o výši náhrady za ně; a proti navrhované výši úhrady za vyvlastněné pozemky maximálně o 100% vyšší oproti ceně pozemku před schválením změny územního plánu, která mění jeho využití.

Pokud bude novela občanského zákoníku takto přijata, jsme přesvědčeni, že její znění a důsledky budou v hlubokém rozporu s Ústavou ČR. Zjevným úmyslem je vytvořit zákonné podmínky pro výhodnější postavení státu ve sporech s vlastníky o výši náhrad. Úředníci dostanou další možnost zneužívat své moci, proti které bude právně méně fundovaný vlastník jen stěží hledat nějakou účinnou ochranu. Pozemky mohou být vyvlastněny a na náhradu za ně může vlastník čekat dlouho. Zaměstnanci státu nebyli v nedávné minulosti schopni pochopit ani různá specifika určující cenu pozemků, ani motivy vzdorujících vlastníků, protože se jich těžko vyčíslitelná ztráta na hospodářství a dřina předků, kteří jej vybudovali, netýkala. Nehorázností je pak ustanovení, které má umožnit uhradit vlastníkovi náhradu ve výši ceny pozemku před změnou územního plánu, navýšenou jen o 100%. Tento návrh je vrcholem příklonu ke komunistickému pojetí majetkoprávních vztahů překonávajícím všechny předchozí lapsy. Neumožňuje spravedlivé stanovení výše náhrady a cenu státem zastavěného pozemku stlačuje po vzoru svrženého despotického režimu na minimum, a již vůbec neumožňuje zhodnocení ostatních okolností a ztrát utrpěných vlastníkem. Pozemek, na němž bude stavěno, musí být považován za stavební a tak oceněn, přičemž dohodnutá cena musí být zaplacena neprodleně.

Konzervaitvní strana naléhavě žádá poslance a senátory, aby uvedenou novelu v celém jejím rozsahu zamítli.

 

Za Konzervativní stranu

Martin Rejman

předseda