PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

30.03.2014

Autor: Konzervativní strana

Z expanze Kremlu je nezbytné vyvodit důsledky

Prohlášení k volbám do Evropského parlamentu


Nepravé jest, pravím, to, že mermomocí jdeme kupředu, protože nemáme odvahy jíti dozadu. Tak praví socialista, že majetek jest již centralisován v trustech a družstvech: jedinou nadějí jest, centralisovati jej ještě dále ve státu. Já pravím, že jedinou nadějí jest odcentralisovati jej, to jest káti se a vrátit se; jediným krokem kupředu jest krok dozadu...

Gilbert Keith Chesterton

 

Evropa / EU by měla - a chce-li v déledobější perspektivě přežít, pak musí - reflektovat skutečnost, že řadu jejích dosavadních agend, dnes mnohdy považovaných za prioritní, je nutné zcela opustit - a to nejen proto, že jsou zcela zbytné a obtěžující, ale dokonce škodlivé. Svět totiž zdaleka není tak bezpečný, jak se nám doposud, v uplynulém čtvrtstoletí, mohlo zdát. Stejně jako jsme bojovali proti dvěma totalitám 20. století - tedy nacismu a komunismu - musíme bojovat i proti těm, kteří se dlouhodobě snaží zničit západní křesťanskou civilisaci, tak jako se o to snažily oba totalitarismy.

Protirodinné tažení EU v konečném důsledku podkopalo - doufejme že nikoli nevratně - a dále podkopává evropskou demografickou soběstačnost. To samozřejmě ovlivňuje bezpečnost evropských zemí - velmi negativně. Přemíra regulace ze strany našeho státu i EU, značné přerozdělování, vysoké zdanění a hluboké zadlužení, to vše podrývá naši vlastní hospodářskou sílu i sílu ostatních členských zemí EU a tedy také významně přispívá k oslabování našich schopností bránit naši svobodu. Obecněji jde o důsledek skutečnosti, že se v Evropě dlouhodobě prosazuje systém založený na chtění všeho tady a okamžitě, což uvedlo do života jednotlivců, rodin i států systém deficitních rozpočtů založený na nesmyslné víře ve stálý hospodářský růst - zkrátka žití na dluh. Regulace je třeba odbourat, přerozdělování omezit, dluhy začít splácet a daně snížit. Existuje pouze jediný důvod, který opravňuje politickou representaci, ať již státu či EU, použít finanční prostředky občanů (tedy výdaje rozpočtu), a tím je zajištění bezpečnosti. Kromě toho, množství energie a času, které evropské representace mají, není neomezené - a pokud se zbytečně věnují něčemu méně podstatnému, pak čas a energie schází k tomu podstatnějšímu, a i takto pak to méně podstatné (i kdyby to jinak bylo správné, jakože častokrát není...) škodí. Konzervativní strana tedy vyzývá budoucí poslance Evropského parlamentu (EP), aby se razantně zasadili o změnu priorit EU, aby zcela odbourali veškeré agendy, které nesouvisí s hlavní úlohou EU, tedy s udržováním míru a zprostředkováváním hladké a stále těsnější spolupráce mezi členskými státy v oblasti politické, hospodářské i vojenské (to v rámci NATO, viz níže). Jako příklady aktivit, jejichž financování z veřejných rozpočtů je třeba zastavit, lze jen za poslední období uvést „Zprávu o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012)" poslance Louise Michela nebo „Plán proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity" poslankyně Ulrike Lunacek.

EU musí povzbudit a v rámci možností podpořit všechny členské země, aby ve svých rozpočtech podstatně navýšily kapitoly věnované obraně a bezpečnosti - navýšené kapacity pak musejí být koordinovány v rámci Severoatlantické aliance, ale nikoli tak, že se nám naše členství v NATO stane pohodlným alibi pro velmi nízké výdaje na obranu. Pro nás samotné i pro spojence máme vojenský význam jen jako společenství, které je dostatečně silné i odhodlané bránit se i v případě, že spojenecké závazky nebudou z nějakého důvodu moci naplnit svoji úlohu v očekávané míře. EU musí povzbudit a v rámci možností podpořit všechny členské země, aby koordinovaně diversifikovaly své energetické zdroje, tedy aby snížily energetickou závislost na Rusku. Projekt plynovodu Nabucco je - i v důsledku expanse Moskvy do Gruzie v roce 2008 - zřejmě minulostí; je třeba intenzivně hledat alternativy. Západ musí nalézt nástroje, jak čelit hrozbám, které, jak je patrné, znovu nabírají svých tradičních obrysů. Jde o naléhavý úkol. Konec dějin se nekoná, Si vis pacem, para bellum.

Konzervativní strana se nadcházejících voleb do EP neúčastní. Jsme realisté, naši současnou nedostatečnou sílu si uvědomujeme a nechceme kandidovat jen proto, abychom se zúčastnili. Soustředíme své síly na letošní volby komunální a senátní. Konzervativní strana bude ve volbách do EP podporovat takové strany a/nebo kandidáty, kteří nejen slíbí, ale jsou také zárukou, že výše uvedené myšlenky budou prosazovat.

Sněm Konzervativní strany

Praha, 29. března 2014