PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.08.2015

Autor: Konzervativní strana

Srpnové výročí

47. smutné výročí srpnové okupace


Konzervativní strana si připomíná 47. smutné výročí okupace naší země Rudou armádou a armádami Varšavského paktu. Nejpozději od loňského roku však není příliš místa pro prosté vzpomínání. Naše zkušenosti by nám měly být oporou při hodnocení toho, co se již více než rok a půl odehrává na Ukrajině. To nám bez příkras a propagandy umožní vidět skutečnost - tedy fakt, že imperiální postup Kremlu se zastaví pouze tam, kde narazí na rozhodný tvrdý odpor.

Konzervativní strana podporuje a podpoří veškeré kroky, které reálně povedou ke zvýšení obranyschopnosti České republiky, vyšší součinnosti se spojenci v rámci NATO, ke snížení zadlužení naší země a její energetické závislosti na Ruské federaci. Do tohoto rámce patří také nezbytnost preference rodiny. Žádná země Západu není dlouhodobě udržitelná bez loyality vlastních lidí ke své vlasti i vůči Západu. Přitom právě v rodině získáváme občanské ctnosti, mezi které patří zejména solidarita, schopnost důvěřovat a spolupracovat.

Konzervativní strana konečně připomíná otevřený dopis, který spolu s Klubem angažovaných nestraníků a spolkem Pražský Majdan zaslala 1. června 2015 předsedovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi, a ve kterém s ohledem na přijetí zákona proti „nežádoucím" organizacím Parlamentem Ruské federace a následné potvrzení tohoto zákona podpisem presidenta Putina vyzvala k recipročnímu postupu, včetně iniciace analogických kroků v rámci Evropské unie. Na tuto naši výzvu jsme neobdrželi žádnou reakci.

Kremelské ambice revidovat výsledky studené války, kdy prvním krokem je snaha finlandizovat „blízké zahraničí", v čemž má Moskva explicitní podporu některých českých ústavních činitelů, jsou nejvážnějším ohrožením naší svobody.

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek

předseda