PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.08.2014

Autor: Konzervativní strana

Srpnové výročí

Imperiální postup Kremlu se zastaví pouze tam, kde narazí na rozhodný tvrdý odpor.


Konzervativní strana si připomíná 46. smutné výročí okupace naší země Rudou armádou a armádami Varšavského paktu. V těchto dnech však není příliš místa pro prosté vzpomínání. Naše zkušenosti by nám měly být oporou při hodnocení současných událostí na Ukrajině. To nám bez příkras a propagandy umožní vidět skutečnost - tedy fakt, že imperiální postup Kremlu se zastaví pouze tam, kde narazí na rozhodný tvrdý odpor. Naše společenství však snadno podléhá moskevské propagandě, naslouchá našeptávání tu tradičně východní levice, tu „pravice". Ta v sobě východní inklinaci objevila relativně nedávno poté, co podlehla údajnému konzervatismu ruského vůdce, plukovníka KGB Vladimíra Putina.

Konzervativní strana podporuje a podpoří veškeré kroky, které reálně povedou ke zvýšení obranyschopnosti České republiky, vyšší součinnosti se spojenci v rámci NATO, ke snížení zadlužení naší země a snížení naší energetické závislosti na Ruské federaci. Do tohoto rámce patří také nezbytnost preference rodiny. Žádná země Západu není dlouhodobě udržitelná bez loyality vlastních lidí ke své vlasti i vůči Západu. Přitom právě v rodině získáváme občanské ctnosti, mezi které patří zejména solidarita, schopnost důvěřovat a spolupracovat.

Konzervativní strana konečně vyzývá vládu České republiky, aby přijala taková opatření, která rozloží dopad přijaté politiky sankcí vůči Rusku pokud možno rovnoměrně na celé společenství - po žádné úzké skupině občanů nelze požadovat, aby to byli právě oni, kdo jediní ponesou důsledky politiky celé země.

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek

předseda