PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.10.2022

Autor: Konzervativní strana

Ruský teror na Ukrajině

Konzervativní strana odsuzuje ruské ostřelování civilních cílů.


Konzervativní strana není překvapena útoky ruských okupačních sil zaměřenými vědomě na ukrajinské civilní cíle. O ochotě Kremlu nebrat ohled na civilní obyvatelstvo nebo je dokonce záměrně terorizovat jsme se totiž v minulosti již opakovaně přesvědčili. Tento zločinný přístup je stále častější, proto není v našich silách protestovat proti každému jednotlivému aktu - museli bychom totiž odsuzovat tyto zločiny téměř každý den. Současná eskalace záměrných útoků proti civilním cílům je však mimořádná a proto znovu protestujeme.

Opakujeme při této příležitosti, že vláda České republiky má plnou podporu Konzervativní strany pro všechny své kroky, které co nejefektivněji podporují Ukrajinu v jejím boji na život a na smrt. Za jediný přijatelný výsledek kremelské invaze považujeme vyhnání všech ozbrojených složek Ruské federace z území Ukrajiny v mezinárodně uznávaných hranicích.

Konzervativní strana neméně podporuje vládu České republiky v jejích snahách o poskytnutí co nejlepších podmínek azylu Ukrajincům, kteří v naší zemi hledají bezpečí pro sebe a své děti. Naopak za nehorázné považujeme např. aktivity volající po zastavení domnělé „ukrajinizace" českého školství - jde zjevně o snahu pod touto záminkou vyvolat odpor české veřejnosti vůči přítomnosti Ukrajinců v ČR a tím zkomplikovat obranu Ukrajiny proti ruskému vpádu. Vůči tomuto a podobnému štvaní se důrazně ohrazujeme.

Konzervativní strana konečně vyzývá vládu České republiky, aby sama dle svých možností poskytla Ukrajině prostředky k obraně proti teroristickému ostřelování ze strany ruských okupačních sil (v našem případě by mohlo jít o detekci raket...), a také aby se pokusila vyjednávat se spojenci o urychleném dodání co nejefektivnější protiraketové obrany (vedle států NATO se nabízí také Stát Izrael...).

V neposlední řadě jsme přesvědčeni, že je nejvyšší čas, aby USA, s případnou účastí spojenců v rámci Severoatlantické aliance, vybudovaly protiraketovou obranu na oběžné dráze Země, tedy aby byla realizována Strategická obranná iniciativa (SDI) vzešlá z administrativy presidenta Ronalda Reagana. Jednalo by se o tu nejpádnější odpověď na nepřijatelné jaderné vyhrožování, kterého jsme ze strany Kremlu zejména v posledních týdnech svědky. Pokud by se vydírání použitím zbraní hromadného ničení mělo stát novou normou jednání mezi státy, nic jiného, než přistoupit k využití technologické převahy a tím pravděpodobnost jaderné apokalypsy snížit na minimum, ostatně nezbude.

 

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda