PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

17.10.2011

Autor: Konzervativní strana

Chraňme své energetické zdroje

Vyzýváme vládu České republiky, aby nedopustila poškozování našich národních zájmů, k nimž ochrana energetických zdrojů neodmyslitelně patří.


V poslední době zaznamenáváme ze strany představitelů Evropské komise (především od něměckého eurokomisaře pro energetiku G. Oettingera) prohlášení signalizující možnost administrativního zásahu proti jaderné energetice v evropských zemích. Protijaderná lobby mající silné pozice především v Rakousku a v Německu razantně proniká do eurounijních struktur a nejraději by zlikvidovala celý tento obor. Podobné iniciativy jsou v současné době samozřejmě ekonomicky, politicky i obecně zcela nepřijatelné. Evropská komise proto zaměřila svoji pozornost pouze na starší jaderné elektrárny ve střední Evropě, především v Maďarsku, na Slovensku a v České republice. U nás se předmětem jejího nebezpečného zájmu stala jaderná elektrárna v jihomoravských Dukovanech.

Konzervativní strana se plně ztotožňuje se stanoviskem našeho Státního úřadu pro jadernou bezpečnost charakterizujícím výše zmíněné snahy Evropské komise jako čistě politické bez jakéhokoli technického opodstatnění, neboť všechny v současné době provozované jaderné reaktory na území Evropské unie jsou z hlediska provozní spolehlivosti rovnocenné. Konzervativní strana považuje případný nátlak Evropské komise na odstavení dukovanské jaderné elektrárny za hrubé vměšování do vnitřních záležitostí České republiky a za ohrožování její energetické stability a bezpečnosti. Vyzýváme proto vládu České republiky a další kompetentní instituce, aby se proti tomuto nátlaku důrazně postavily, aby nedopustily poškozování našich národních zájmů, k nimž ochrana energetických zdrojů neodmyslitelně patří. Česká republika určitě nezůstane s tímto postojem v rámci Evropské unie osamocena.

Současnou vlnu protijaderné fobie nepochybně podnítila havárie jaderné elektrárny v japonské Fukušimě. Odůvodňovat touto událostí postup Evropské komise je však z technického hlediska zcela neopodstatněné. Japonci postrádají jakékoli jiné významnější energetické zdroje a proto ve snaze udržet v chodu svůj rozvinutý průmysl budují jaderná zařízení v seismicky aktivních oblastech (seismicky aktivní je přitom prakticky celé území Japonska). Při vší úctě k jejich technologické vyspělosti je nutno konstatovat, že tím podstupují riziko, které by sice bylo pro evropské poměry zcela nepřijatelné, kterému však v žádném případě nejsme a nebudeme vystaveni.