PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

03.07.2011

Autor: Martin Rejman

Zpráva o předání ceny za propagaci komunizmu generálnímu řediteli České televize Jiřímu Janečkovi


Ještě než Jiří Janeček oznámil rezignaci na funkci generálního ředitele České televize ze zdravotních důvodů, udělila mu Konzervativní strana „Cenu za propagaci komunizmu". O její získání se zasloužil řadou hrubých zásahů, omezujících svobodu slova v zájmu současných mocných. Jmenujme alespoň zrušení takřka všech investigativních, diskuzních a kritických pořadů, pokyn k neodvysílání dokumentu Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína, vysíláním pořadů z doby komunistické totality (zpráv, seriálů) bez vysvětlujících komentářů, a v neposlední řadě kádrovou politikou, kdy do vysokých manažerských funkcí vrchního ředitele, finančního ředitele a ředitele programu jmenoval člena Lidových milicí Lamberta.  Projevil tak své sympatie k totalitním pořádkům - vždyť jako šéfredaktor  táborského  deníku Palcát byl jejich součástí - a porušil i zákon, neboť nepožadoval Lambertovo lustrační osvědčení.

Cenu jsme chtěli předat, vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu pana Janečka, k rukám Rady České televize na její schůzi 29. června 2011, i jako projev uznání Radě. Bez jejího významného přispění by laureát nemohl dosáhnout tak výrazných úspěchů v propagaci komunizmu.

Jednání Rady zahájil její předseda Jiří Baumruk oznámením, že radní Helena Fibingerová leží ve vážném stavu na „jipce" nejmenované nemocnice. Za příčinu její hospitalizace označil hyenizmus novinářů některých médií, kteří prý již řadu měsíců vedou proti paní Fibingerové nenávistnou a lživou kampaň. Popřál jí uzdravení a na adresu těch „nenávistníků" vyslovil zlobné přání, ať zhynou v pekle. Členové rady odměnili jeho slova potleskem a přešli k programu schůze. Nebudu se zmiňovat o celém průběhu schůze, trvající asi čtyři hodiny, takový masochista nejsem, tak jen několik postřehů.

Především se zdálo, že Rada ještě nestrávila oznámení generálního ředitele ČT o jeho rezignaci. Uvědomuje si však závažnost situace. Někteří radní se dokonce vyslovili obavu, že už teď je situace ČT destabilizovaná. Mají jistě pravdu: na nástupci bude záviset nejen budoucnost ČT, ale i řady jejich ředitelů a dalších výše nebo níže postavených zaměstnanců. Následující debata o způsobu vyhlášení výběrového řízení na nového generálního ředitele, jeho kritérií a termínu byla zajímavá snad jen potud, pokud se jeden radní snažil zvrátit názor většiny radních, že výběrové řízení musí být veřejné. S odůvodněním, že se budou hlásit i šílenci, a že u nás je jen několik lidí, kteří jsou ČT schopni řídit, navrhl obeslat právě jen těch několik, aniž je však jmenoval. Naštěstí nebyl vyslyšen. Výběrové řízení bude tedy zřejmě veřejné a údajně se jej budou moci účastnit i cizinci. Zatím však vyhlášeno nebylo; snad se tak stane, už ne za řízení současného předsedy, jemuž skončil mandát, ale místopředsedkyně Dany Eklové, na příští schůzi rady 13. července. Jisté to však není, protože bylo přijato usnesení, že Rada návrh na vypsání výběrového řízení projedná, ne však schválí, protože někteří členové namítli, že schválit nemusí. Takže to pro některé zas tak důležité není?

Zajímavá byla diskuse o právních aspektech rezignace generálního ředitele -  on totiž musí podle televizního zákona dát písemnou rezignaci k rukám Rady a následující den již není ve funkci! Způsob, kterým pan Janeček oznámil, že bude rezignovat, rezignací ve smyslu zákona není. Radní však věří, e si to nerozmyslí, a s tím je možno souhlasit. Paní místopředsedkyně Eklová překvapila své kolegy osobní iniciativou: protože ji znepokojují „právní aspekty", objednala si od málo známé kanceláře právní analýzu, z níž některé pasáže četla, a žádala, aby radní dodatečně toto její počínání schválili. Protože však zřejmě nechtěla uvést skutečnou cenu analýzy, jak její někteří méně důvěřiví kolegové požadovali, svůj návrh raději stahla...

Má-li někdo ze čtenářů zájem vidět a slyšet veřejné jednání Rady, tedy především vyslechnout kromě několika zásadních informací množství nic neříkajících vznešených a moudře se tvářících příspěvků některých radních, může se obtěžovat navštívit příští schůzi Rady 13. července.  Snad se dočká i vyhlášení výběrového řízení na nového generálního ředitele ČT...

Když předseda Rady pan Baumruk ukončil jednání, ujal jsem se slova s tím, že chci jménem Konzervativní strany předat k rukám Rady, jak bylo předem avizováno, „Cenu za propagaci komunizmu", udělenou generálnímu řediteli Janečkovi. Pan Baumruk, zřejmě aby si v klidu mohl rozbalit dárky, které od radních dostal za své účinkování v čele Rady, se ostentativně otočil zády, ale radní Jan Prokeš ke mně a panu Janu Šináglovi, který vše natáčel, přišel. Vyslechl důvody udělení Ceny, s nimiž víceméně souhlasil, a velmi ochotně s námi diskutoval. Nakonec mi doporučil pokusit se Cenu předat přímo generálnímu řediteli.

O to jsem se pokusil. Recepční zavolala do sekretariátu GŘ a sekretářka mi po vysvětlení důvodu, proč chci navštívit pana generálního, řekla, že pan Janeček není přítomen a ať nechám Cenu v recepci. To jsem odmítl a žádal zavolat mluvčího ČT Štíchu. Ten byl zřejmě velmi dobře informován o mém úmyslu. Prohlásil, že on ani nikdo jiný nic přejímat nebude, že nám jde jen o zviditelnění Konzervativní strany, a zavěsil. Tedy ne, pana Štícho, nejde nám o zviditelnění, jde nám o to, aby Česká televize nešířila jakýmkoli způsobem komunistickou ideologii a aby v jejím čele nestál člověk, který to umožňuje. Ale, samozřejmě, jako člověku přejeme panu Janečkovi brzké uzdravení.

 

Martin Rejman

člen Generální rady Konzervativní strany