PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

21.02.2022

Autor: Konzervativní strana

Zhoubný odkaz „Vítězného února“

Tiskové prohlášení k 25. únoru


Konzervativní strana shledává „Vítězný únor“ jako událost, jíž negativně pociťujeme i v současnosti. Uplynulé více než tři dekády přinesly mnoho dobrého. Svoboda, kterou jsme z větší části obdrželi bez vlastního přičinění, pochopitelně přinesla své plody; v první řadě v podobě osobních svobod – svobody víry a vyznání, svědomí, slova a shromažďování, soukromého podnikání… Ty byly základem obnovení politické plurality, vzkříšení občanské společnosti, možnosti cestovat. Nejvýraznějšími politickými úspěchy bylo přijetí Ústavy České republiky a vstup ČR do NATO a EU, které (přes nespornou kontroverznost řady agend, které EU podporuje…) symbolizují návrat našeho společenství domů, na Západ. To vše bylo dosaženo navzdory postkomunistickým „elitám“, kterým se postupně podařilo prosadit názor, že antikomunismus je přežitkem. Pravý opak je však pravdou.

Uplynulé dva roky jsme v důsledku čínského viru žili v nestandardních podmínkách. Řada svobod, které jsme „Vítězným únorem“ ztratili a po Listopadu 89 získali zpět, byla omezena. Umrtvení části hospodářských aktivit ničilo zejména menší firmy, jejichž majitelé jim často obětovali podstatnou část svých životů. Uzavření škol devastovalo životy žáků a studentů i jejich vzdělávání – možná nenapravitelně. Zejména v důsledku přirozeného vývoje viru směrem k nižší závažnosti jím způsobovaného onemocnění je nutné zbylá omezení zrušit, aby se společnost mohla opět ve svobodě nadechnout. Nemělo by však být zapomenuto, že rozšíření viru bylo do velké míry důsledkem prvotní snahy čínských komunistů celou věc zatajit, znemožnit informování o šíření viru a svědky prostě likvidovat. Tím opět komunismus promluvil svým typickým způsobem do osudů světa.

Jako zásadní poučení z celého průběhu pak vidíme to, že rozhodující pro zvládání takto krizových situací je důvěra. Bez důvěry občanů v instituce se veškerá opatření – včetně těch oprávněných – míjejí svým účinkem. Aby stát a jeho instituce mohly požívat důvěry občanů, musejí s nimi hrát poctivou hru. To se v řadě případů nedělo, např. soustavným ignorováním části postupně shromažďovaných dat, která mohla a měla být využita k úspěšnějšímu zvládnutí epidemie. Tento nefér přístup jako by byl ozvěnou typicky komunistických snah zabránit svobodnému šíření informací.

Samostatným tématem pak je, že ohrožení zdraví a životů vyvolává v průměru mnohem více strachu a tedy také paniky ve společnosti, která se v důsledku svého materialismu a ateismu (tedy v důsledku komunisty prosazovaného světonázoru) většinově domnívá, že tento život a tento svět je vším, co kdy měla, má a mít může – čili fyzickou smrtí člověk o vše přichází. Více strachu pak znamená více chybných rozhodnutí, více paniky přináší více hysterie, chaosu a tím druhotných škod.

Konzervativní strana uctí památku obětí komunistické diktatury 25. února v 17:00 hod. položením věnce u pomníku tří odbojů na ulici Rooseveltově v Brně a paralelně ve stejnou dobu u pomníku obětem komunismu v ulici Újezd 420/14 na Malé Straně v Praze. Zveme každého, aby se k nám připojil.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

23. února 2022