PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

27.11.2010

Autor: Jan Kubalčík

Zdravice

XIX. Generálnímu sněmu Koruny České


Vážení přátelé,

rád bych pozdravil 19. Generální sněm Koruny České jménem Konzervativní strany. Koruna Česká a Konzervativní strana mají mnoho společných cílů. Umírněnost vlády (ať již republikánské či monarchistické) vůči ovládaným (ať již poddaným či občanům) a vláda zákona je naším sdíleným ideálem, ke kterému se snažíme, každý svojí cestou, směřovat. Předností monarchie je udržování dlouhodobého řádu a jako prvek udržování stability se na Západě zachovala zejména v těch zemích, kde monarcha jako suverén dokázal dostát tradici umírněnosti a odpovědnosti a svého výsostného postavení nijak nezneužil. K tomu, aby zemi spravoval takto moudře, byl nejen vybaven talentem a výchovou, ale také povzbuzován a na správné cestě udržován pravdivou autoritou křesťanství, kterým byla společenství Západu prostoupena a jehož ignorování či dokonce odvržení by mělo za následek legitimní vypovězení loyality. Tato velmi podstatná opora je dnes sama v zásadním ohrožení a obáváme se, že dříve, než bude znovu upevněna, je koncentrace vlády (monarchie je přeci vládou jednoho... a její přednosti nabývají kontur tím výraznějších, čím více panovník skutečně vládne) velmi rizikovým podnikem... Možná, že jednou na tom bude naše země natolik dobře, že Koruna Česká a Konzervativní strana budou stát na opačných stranách pomyslné názorové barikády. Dnes - a na dlouhé roky dopředu - však lze s jistotou prohlásit, že takové rozcestí je v nedohlednu a naše cesty jsou společné. My se však podle toho nechováme a byť kráčíme po stejné stezce a stejným směrem, až příliš často se ocitáme každý na opačné krajnici. Tak tomu bylo i ve volbách letošního roku a já toho lituji. Každopádně platí, že velké myšlenky a velké činy často začínaly z velice skromných počátků a stojí-li dnes početně malá strana na pravdivých principech a základech a lidé, kteří se v takové straně angažují, mají poctivé úmysly, záleží jen na jejich vytrvalosti, prozíravosti a moudrosti. Přeji vám, aby se Koruně České všech těchto darů dostávalo měrou vrchovatou. Dnes konkrétně pak přeji úspěch vašemu jednání. Děkuji za pozornost.