PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

24.09.2009

Autor: Konzervativní strana

Zastavte zadlužování!

Navržený deficit 157 mld. je děsivý.


Právě probíhají intenzívní jednání o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Přes řadu návrhů, které směřují správným směrem, je navržený deficit 157 mld. děsivý. Navrhované úspory jsou zlomkem toho, co je nezbytné učinit.

V ještě nedaleké minulosti dbaly státy, rodiny i jednotlivci především na to, aby žili rozumně, měli vyrovnané rozpočty, přemýšleli o budoucnosti (a proto šetřili) - zkrátka žili šetrně. Jakmile bylo odvrženo prý tmářské přesvědční o získání toho podstatného mimo tento pozemský svět a bylo nahrazeno moderním materialistickým hodnotovým systémem, založeným na chtění všeho tady a hned, byl do života jednotlivců, rodin i států uveden systém deficitních rozpočtů, založených na nesmyslné víře ve stálý ekonomický růst - zkrátka žití na dluh.

Zadlužování jednotlivců, rodin a států, které už lze jen velmi obtížně splácet, by mělo být varováním občanům. Především v tom, aby si uvědomili, kam je politická reprezentace vede. Naše současná politická elita, aby neztratila moc, směřuje k přeregulování finančního sektoru a společnost stále víc zadlužuje. Každý občan tohoto státu, dluží již víc než 120 tis. Kč a jen splátky ročně přibývají více než 4% tempem. Absurdita tvrzení některých politiků, že náš dluh je malý, je zřejmá.

Platíme přitom mnoho na daních jen proto, že vlády chtějí utrácet. Málokdo hledá alternativy k vysokým výdajům, vysokým daním a přílišným regulacím, které zatěžují jak jednotlivce, tak jejich rodiny. Veřejná politika má posilovat především osobní svobodu a příležitosti tak, aby lidé byli schopni se postarat o sebe a o své blízké nezávisle na státu. Příliš mnoho lidí se snaží žít na úkor ostatních, a to jak z pohledu materiálního, tak duchovního, ale především zbavováním se vlastní odpovědnosti; jak jinak si vysvětlit odpor proti redukci daní, což je cesta nejen k ekonomickému růstu, ale i k posílení našich rodin, které jsou nejlépe vybaveny učit děti občanským ctnostem a zvykům nutným pro hospodářskou produktivitu.

Cílem vlády nesmí být učinit ze všech občanů jednolitou kompaktní masu, ale umožnit každému, aby se mohl mít lépe. Právě v tom spočívá politika snižování daní a omezování regulací. Umožňuje rodinám více investovat do budoucnosti své a svých dětí, podporovat nejrůznější charitativní a občanské aktivity. Opačný přístup vede k utlumení iniciativy občanů. To má za důsledek nárůst počtu těch, kteří na společnosti jen parazitují. Když se v současné době nezachováme vyváženě - tedy konzervativně, sesypou se generace našich vnuků pod tíhou našich dluhů, přičemž ti relativně schopnější a méně sentimentální se rozhodnou prožít svůj život jinde, než v této zemi. Zatím však jako společnost nadále kráčíme ke státnímu bankrotu. Ten by byl pro běžného občana reprezentován „měnou" - tedy ztrátou hodnoty veškerých úspor a celkovým výrazným propadem životní úrovně. Čím později se budeme schopni uskrovnit, tím tvrdší dopad očekávejme.

Praha 24. září 2009

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman (kancler@konzervativnistrana.cz, 603 288 715).