PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

04.02.2002
Kategorie: Ekologie

Autor: Zdeněk Procházka

Zameťme si před vlastním prahem!

Střelná úvaha o životním prostředí.


Zkušenosti předků, prověřené staletími, jsou nevyčerpatelným zdrojem budoucnosti. Platí to nejen v Evropě a v České republice. Úcta k teritoriu je často nazývána nacionalismem, zejména tehdy, když překračuje rámec úcty k ostatním. Miliardy obyvatel světa si zasluhují nedělitelné úcty. Vždyť je to tak jednoduché, každý člověk počal nejen láskou a vášní ale i bolestí ženy. Všichni začínají cestu ke konci života ale i nesmrtelnosti bezmocností, závislostí na rodině a společenství. Nekomplikujme si ji ničením vlastního životního prostředí. Zameťme si před vlastním prahem.

Přežití lidstva je závislé na jeho chování k přírodě, o kterou se dělí se všemi tvory a rostlinami na této planetě žijícími. Chováme se jako lidstvo přinejmenším neurvale a trvale poškozujeme přírodu. Protestovat proti globalizaci je málo efektivní a celou věc řeší pouze nepatrně. Navíc protestující spíše škodí než pomáhají - neurvalé chování, ohromné škody na majetku jiných a obrovský nepořádek po protestních akcích, který "někdo" musí uklidit. Když jsou tak velké nedostatky v ochraně přírody na území naší republiky, je boj za záchranu deštných pralesů, velryb a podobně na Václavském náměstí výsměchem péči o přírodu. Boj proti temelínské jaderné elektrárně je také až řešením (jestli vůbec jakým)následků, nikoliv příčin, tedy spíše hra finančních korporací, vlád a zájmových skupin než skutečný zájem o přírodu.

Zcela chybí např. duchovní (nikoli duchařský - naopak různých šamanů a šarlatánů se v tomto oboru pohybuje až příliš) pohled na současné problémy, pátrání po příčinách a jejich seriozní rozbor. Zkrátka absentuje skutečný zájem oochranu přírody a tím lidského společenství. Ten totiž mnohdy postrádá vznosná hesla obecných idejí, které se tak nádherně vyjímají na prvních stránkách novin a rezonují v hlavních vysílacích časech.

Odpady, třídění a recyklace

Vše zřejmě začíná ve vlastní domácnosti, doma. Kde jsou ty doby, kdy úcta k práci druhého a k jeho soukromí byla nejvyšším principem soužití. Byly doby, kdy pouliční zametač byl hoden úcty, protože svoji práci vykonával poctivě a s fortelem. Lidé také běžně neodhazovali cokoliv a kdekoliv. Dnes dokonce již mnoho lidí ani neumí zametat tak, aby po nich nic nezůstalo. Stačí několik konkrétních případů - v Brně není ani tak problémem stav ovzduší z hlediska průmyslových znečišťovatelů jako spíše že se zde povalují tuny neuklizeného prachu spolu s obrovským množstvím pylů z nesprávného a hlavně nevčasného sečení travin. Důsledek - vysoké náklady na stále se zvyšující počet alergiků. Růst divokých skládek je důsledkem nedostatečné nabídky efektivní a řádné likvidace odpadů - chybí dostatečné množství kvalitních sběrných dvorů, stále se zdražuje oficiální likvidace odpadů bez zlepšení kvalitní nabídky. Chybí podpora recyklačních technologií. Chybí nejen kvalitní a logické právní normy, ale zejména kvalitní a odpovědná státní správa (a mnohdy obecní samospráva...).

Lesy

Například lesy na Vysočině - kdysi čisté a kvalitní - dnes skládková oblast pro firmy i jednotlivce - opět chybí efektivní a kvalitní (a levná) nabídka likvidace firmám i občanům a opět právní normy, kvalita a odpovědnost státní správy.

Voda

Jeden z nejúčinnějších nástrojů k obnově kvality tekoucích vod je nekompromisní příkaz - každý odběratel vody musí odebírat vodu pod výtokem vlastních odpadových vod! Druhý nástroj v současné době nutný - masivní podpora osazení všech obcí čističkami odpadních vod (nářek nad prosazením tzv. Vírského přivaděče v Brně, namísto aby byly postaveny čističky na horním toku Svratky - prostředky investované do přivaděče by byly zajímavým příspěvkem, čímž by se ponechalo v řečišti více vody, tak byl podpořen samočistící mechanismus a dlouhodobým výsledkem by byla čistá a pravděpodobně k odběru pitné vody způsobilá brněnská přehrada... tak to vše je zbytečný pozdní nářek, který na tomto místě uvádím jen proto, aby se rozmnožil počet lidí vědoucích o tomto nesmyslu a tak byla minimalizována pravděpodobnost jeho opakování).

Závěr

Nejúčinnějším nástrojem k ochraně životního prostředí je podpora soukromé iniciativy vhodnou právní normou (tedy vytvoření a udržování prostoru) a u nás zejména kvalitní podpora státu daňovým zvýhodněním technologií (třídění a recyklace odpadů, čistírny odpadních vod, apod.). Ve výhledu je zejména nutná zásadní změna ve výchově směrem k obnově úcty k přírodě, která konečně začíná u úcty k sobě samému a k ostatním lidem.

 

Brno, 4. 2. 2002

 

Zdeněk Procházka

člen Předsednictva MS Konzervativní strany Brno

www.skos.cz