PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

24.11.2001
Kategorie: Zemědělství

Autor: Jaromír Morávek

Vlastníci půdy zasedali na Znojemsku

Na Znojemsku se 24.11.2001 konal již IV. sjezd Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR.


Na Znojemsku se 24.11.2001 konal již IV. sjezd Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR. Ne náhodou byl místem konání sjezdu rodinný statek HORSE FARM Jaroslava Kroutilíka v Lechovicích. Jako člen Svazu patří mezi tisíce nejvíce poškozených restituentů.

Novým předsedou Svazu vlastníků půdy se stal ing. Jaromír Morávek z Branišovic, okr. Znojmo. Prvním místopředsedou ing. František Janda z Krabčic a dalšími místopředsedy doc. dr. ing. Josef Polách z Velké Bíteše, Ivo Nesládek z Prahy a Josef Novák z Rybné od Jihlavy. Předsedou revizní a smírčí komise se stal ing. arch. Oldřich Zvolský z Nezdenic od Uherského Brodu.

Svaz svým usnesením schválil mimo jiné nové stanovy a přijal programové prohlášení, když z obou je patrno, že činnost Svazu přechází do nové etapy jeho zájmové činnosti. Zatím co v uplynulých letech byla činnost Svazu zaměřena převážně do restituční oblasti, nyní nastupuje období ochrany nezadatelných vlastnických práv k půdě, zemědělskému a lesnímu majetku.

Půjde o naplňování obsahu vlastnictví, protože vlastnické vztahy v minulosti, ale i v současné době, jsou stále silněji a cíleně narušovány. Řada užívacích práv je nadřazována nad práva vlastnická a tento trend se neustále zesiluje. Vlastnictví tak má stále menší obsah. Na tom se shodli všichni delegáti sjezdu. "Vlastnické vztahy a obsah vlastnictví nebyl doposud naplněn a za současného agrárního socialismu hrozí jejich další okleštění a to již i zájmovými skupinami, dokonce zákonnými úpravami. Tento trend nesmíme připustit" sděluje nový předseda ing. J. Morávek a vyjadřuje tak i názor většiny přítomných.

Cílem pro budoucí období je vybudovat profesionální nevládní organizaci vlastníků. Z programového prohlášení a usnesení vyplývá: Dokončení restitučního a transformačního vyrovnání oprávněných osob. Obnova víry ve spravedlnost a právo u soudů, státních orgánů a institucí. Státní a soudní moc nesmí stát na straně těch co porušují zákon a vlastnická práva.

Svaz chce spolupracovat se zákonodárnou a výkonnou mocí při obnově a posílení vlastnických práv k půdě. Chce zvýšit úsilí o urychlené zavádění pozemkových úprav s výměnou vlastnických práv k půdě. Odmítá zpracovávání pozemkových úprav pro nájemce zcela účelově pro "zatímní užívání". Chce přispět co nejvyšší měrou rozvoji trhu s půdou a nepřipustí rozdávání státní půdy do rukou předem připraveným nájemcům a zájemcům za zlomky tržní ceny, aby po vstupu do EU s ní mohli spekulovat s obrovským ziskem.

Svaz jako nevládní a zájmová organizace hodlá usilovat o své zastoupení v institucích Evropské unie a chce být připomínkovým místem při tvorbě příslušné legislativy. Svaz se nikdy nebránil a nebrání spolupráci s ostatními příbuznými organizacemi a míní s nimi nadále spolupracovat na společných zájmech a vyměňovat si zkušenosti.

V závěru usnesení vyzvali delegáti sjezdu vládu a politické strany, aby se společně zasadily o zákaz extremistických sil, stran a hnutí a vyzývají současného ministra Jana Fencla, aby neprodleně odstoupil ze své funkce, protože neplní funkci státního ministra. Svou funkci zneužívá k hájení lobbystických družstevních a společenstevních zájmů. Jeho agrární politika je prokolektivistická a zavádí opět agrární socialismus. Jan Fencl nemá podle mínění delegátů také žádných morálních předpokladů k zastávání této funkce.

 

V Lechovicích dne 24. listopadu 2001

 

Ing. Jaromír Morávek

předseda SVP SR ČR