PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

12.02.2015

Autor: Konzervativní strana

Vládo, vrať majetek Mašínům!

Je neomluvitelné, že se restituční proces táhne do dnešních dnů i v případech, ve kterých přišli o majetek lidé aktivní ve III. odboji.


Konzervativní strana patří mezi nekompromisní zastánce atributů svobody. Mezi neustále zpochybňované, ale nezaměnitelné, základy tohoto lidského statku nesporně patří vlastnictví. Právě proto komunistický režim po roce 1948 krutě zasáhl toto základní občanské právo.

Po roce 1989 tedy nové, demokraticky zvolené, representace v rámci obnovy klasických občanských svobod rozhodly o zmírnění škod, které na nich byly napáchány po únorovém „vítězství" arogantního bolševického režimu, a označily dobu od 28.2.1948 do 17.11.1989 za dobu nesvobody, a to se všemi důsledky. Po nechutně dlouhých tahanicích byl také Parlamentem České republiky uznán III. protikomunistický odboj.

Z tohoto pohledu je tedy neomluvitelné, že se restituční proces táhne do dnešních dnů i v případech, ve kterých přišli o majetek lidé aktivní ve III. odboji. Mezi tyto postižené, úřednicky vykládanými paragrafy týrané, rodiny nesporně patří Mašínovi.

Vyzýváme proto Vládu, aby v tomto smutném případě vyšla vstříc této rodině hrdých a statečných lidí, aktivních ve II. i III. odboji, vrátila jim komunisty ukradený majetek, uhradila jeho aktuální znehodnocení a ukončila tak vrcholně nedůstojné soudní tahanice.

Vyzýváme Vládu České republiky aby i v jiných, podobně tristních případech postupovala analogicky a napravila některé nedostatky restitučních zákonů svými exekutivními rozhodnutími.

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek, předseda

12. února 2015