PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

03.05.2021

Autor: Konzervativní strana

Ukrajinská výzva

Otevřený dopis předsedkyni a předsedům příslušných výborů obou komor Parlamentu ČR a českým poslancům Evropského parlamentu


Pavel Fischer

předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Senátu Parlamentu České republiky

 

Jana Černochová

předsedkyně Výboru pro obranu

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

Ondřej Veselý,

předseda Zahraničního výboru

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

poslankyně a poslanci Evropského parlamentu

zvolení v České republice

 

 

Konzervativní strana

Rybná 716/24

110 00 Praha 1

 

www.konzervativnistrana.cz

info@konzervativnistrana.cz

 

 

Praha, 3. května 2021

 

Vážená paní předsedkyně, vážení páni předsedové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

s ohledem na zjevně se stupňující výhrůžky a zvyšující se tlak ze strany Ruské federace na Ukrajinu a také s ohledem na aktuální zjevně nepřátelské postoje, rétoriku a tlak, jaký v současnosti vyvíjí diplomacie Ruské federace na českou stranu si vás dovolujeme požádat, abyste podle svých možností, s maximálním využitím váhy své funkce:

1) iniciovali či podpořili rozšíření seznamu vlivných osob z ruské administrativy a byznysu, jejichž prostředky jsou zmrazeny v evropských bankách s tím, že v případě dalšího stupňování ruské agrese vůči Ukrajině či České republice budou tyto prostředky (zatím pouze zmrazené) okamžitě a nenávratně konfiskovány a ideálně převedeny na účet ukrajinské vlády;

2) se obrátili na Spolkovou republiku Německo s výzvou, aby v této situaci v zájmu evropské jednoty a solidarity ukončila výstavbu plynovodu NordStream2;

3) napomohli na půdě NATO iniciovat co nejrychlejší organizaci a provedení společného vojenského cvičení armád NATO a Ukrajiny na ukrajinském území;

4) napomohli na půdě NATO iniciovat zahájení nadstandardní vojenské spolupráce mezi Ukrajinou a NATO, zahrnující přístup Ukrajiny k relevantním vojenským a zpravodajským informacím souvisejícím s bezpečností a uzemní integritou Ukrajiny;

5) v rámci kontrolní role, kterou má Parlament České republiky vůči výkonné moci, vznesli dotazy na členy vlády České republiky směřující k tomu, jakou skutečně účinnou pomoc Česká republika Ukrajině v její dlouhodobě tíživé bezpečnostní situaci poskytne.

 

S pozdravem,

za Konzervativní stranu

 

Jan Kubalčík

předseda

 

 

Na vědomí:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Velvyslanectví Ukrajiny v Praze

Velvyslanectví České Republiky v Kyjevě

veřejnost, tisk

 

Přílohy:

Otevřený dopis Konzervativní strany jeho excelenci Perebyjnisi Jevhenovi, mimořádnému a zplnomocněnému velvyslanci Ukrajiny v České republikce z 15. dubna 2021.

Otevřený dopis Konzervativní strany ústavním činitelům České republiky z 23. dubna 2021.