PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

19.07.2012

Autor: Konzervativní strana

Registrace ruských agentů

K zákonu, podle kterého se budou muset NGO financované ze zahraničních zdrojů v Ruské federaci registrovat jako "zahraniční agenti".


Parlament Ruské federace v těchto dnech schvaluje zákon, na jehož základě vznikne povinnost pro nevládní organizace v Rusku, které pobírají finanční podporu ze zahraničí, registrovat se jako „zahraniční agenti". Kromě toho budou podrobovány častějším kontrolám a nuceny častěji předkládat vyúčtování svého hospodaření.

Konzervativní strana

1.   žádá vládu České republiky, aby diplomatickou cestou požádala ruskou stranu o vysvětlení a následně o zjednání nápravy tam, kde by mohlo dojít k šikaně nevládních organizací s českou účastí, a tím k ohrožení národních zájmů ČR;

2.   v případě, že by bilaterální diplomatická jednání nepřinesla pozitivní výsledek, žádá vládu České republiky, aby na úrovni Evropské unie usilovala (nebo podpořila iniciativu jiné členské země) o přijetí opatření, na jehož základě vznikne povinnost pro nevládní organizace působící v EU, které pobírají finanční podporu z Ruska, registrovat se jako „Ruští agenti" v obdobném rozsahu a s obdobnými důsledky, jaký má v Rusku aktuálně přijímaná norma. Platnost opatření by byla časově omezena dobou platnosti předmětné normy v Rusku;

3.   v případě, že přijetí takového opatření na úrovni EU nebude pravděpodobné, žádá vládu České republiky, aby jej navrhla v České republice.

President Putin v souvislosti s přijímaným opatřením prohlásil: „Muziku si vybírá ten, kdo ji platí.". Není na místě brát jeho slova na lehkou váhu. Reciproční postup by měl mj. nezanedbatelný bezpečnostní rozměr, neboť uplatňování vlivu prostřednictvím financovaných aktivit nejrůznějšího druhu je tradičně zavedeným a oblíbeným způsobem zejména ruských zpravodajských služeb - a i když takové operace probíhají nanejvýš netransparentně, resp. v utajení, není důvod nepokusit se pojmenovat nahlas alespoň ty zjevnější. Kromě toho, každý, kdo považuje dané opatření za správné v Rusku, by měl jeho přijetí přivítat i v České republice; věříme např., že KSČM, ale i řada představitelů ČSSD s ruským postupem souhlasí, takže by zde navržené kroky přivítali a aktivně podpořili.

Konzervativní strana - v zájmu ochrany našich bezpečnostních i ekonomických zájmů - vyzývá vládu k rychlému postupu, aby se důsledky případně zavedeného opatření mohly promítnout například i do právě probíhajícího rozhodování o přidělení zakázky na dostavbu JE Temelín.

 

Za Konzervativní stranu

Martin Rejman

předseda