PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

25.05.2018

Autor: Konzervativní strana

Protest Konzervativní strany proti odhalení sochy Karla Marxe v Trevíru

Otevřený dopis velvyslanci Spolkové republiky Německo v ČR


Jeho Excelence

Dr. Christoph Israng

velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze

Vlašská 19

Praha 1 - Malá Strana

118 01

 

Konzervativní strana

Rybná 716/24

110 00 Praha 1

www.konzervativnistrana.cz

info@konzervativnistrana.cz

datová schránka: 6jnz5qa

 

Protest Konzervativní strany proti odhalení sochy Karla Marxe v Trevíru

 

Praha, 24. května 2018

Vaše Excelence, vážený pane velvyslanče,

dovolujeme si tímto vyjádřit vážné znepokojení nad odhalením sochy Karla Marxe, jednoho z největších zločinců v dějinách lidstva, ve městě Trevíru ve spolkové zemi Porýní - Falc.

Není rozhodující, že se Karel Marx nesmírného utrpení miliónů nevinných obětí fyzicky neúčastnil. Podstatné je, že si byl zla, které jeho ideologie přinesla, dobře vědom. A najdou-li se další její nositelé, bude tato ideologie přinášet zlo i v budoucnosti. Zločiny, které v praxi na základě jeho učení zrealizovali jiní, přijal Karel Marx bez skrupulí formálně za své. Tím se stal za zlo spáchané jako důsledek jeho ideologie fakticky spoluodpovědným. Akt odhalení sochy je tedy nejen přímo skandální, ale zároveň také implicitně znevažuje a popírá nesmírné utrpení obětí ideologie tohoto levicově extremistického autora.

Konzervativní strana v tomto aktu mimo jiné vidí také urážku všech věřících křesťanů, neboť pronásledování křesťanství bylo a je jedním z hlavních rysů každého režimu postavehého na marxismu - a čím marxističtější režim, tím důslednější a násilnější pronásledování. Socha je totiž odhalena ve městě s hlubokou a významnou historií. Jde, jak pochopitelně víte, o město nejstaršího biskupa severně od Alp (již od třetího století po Kristu), které má od středověku statut města arcibiskupského. Vzhledem k tomu, že se Konzervativní strana programově hlásí k židovsko-křesťanským kořenům a bohatství antické kultury, není nám lhostejná ani urážka všech křesťanských spoluvěřících jak v Německu, tak v celé Evropě. Vždyť křesťanství ve své podstatě přesahuje v solidaritě a ve spolupatřičnosti všechny hranice.

S pozdravem, za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

 

Na vědomí:

Ministerstvo zahraničí České republiky

Velvyslanectví České republiky v SRN

tisk