PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

05.09.2001
Kategorie: Právo

Autor: Jan Kubalčík

Pro koho je volební zákon?

Jak učinit voličům rozhodování ještě složitějším.


Blíží se termín voleb. Není zákon, dle kterého volby probíhají. Musí být urychleně přijat. Návrhy, které se v souvislosti s tím objevují, jdou přímo proti možným zlepšením, která by tento zákon mohl přinést.

Mechanismus týkající se voleb do Senátu PČR vcelku vyhovuje. Senát je totiž volen většinově. Každá z komor parlamentu má být volena jinou většinou a to je splněno - do té doby, pokud zůstane zachována poměrnost v mechanismu pro volby do Poslanecké sněmovny PČR. Jak to však s onou poměrností dopadne? Vypadá to, že nevalně. Podle mne by bylo nejlepší, aby byla zrušena pětiprocentní hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny a ponechána jen bariéra přirozená, tedy půlprocentní. Záměry současných mocných jdou však přesně opačným směrem - chtějí zavést umělé bariéry i do komunálních voleb (tuším pro obce nad 20 000 obyvatel) a poměrný mechanismus pro volby do Poslanecké sněmovny oslabit na minimum.

Co bych tedy bez váhání akceptoval? Nechť se do Poslanecké sněmovny (i do tzv. krajských zastupitelstev) volí naprosto stejně, jako tomu doposud bylo ve volbách do obecních zastupitelstev. Tedy nejen bez nepřirozené bariéry pro vstup do zastupitelského sboru, ale i tak, aby volič mohl "křížkovat" napříč kandidátkami - tedy namíchat si kandidátku vlastní (z pěti kandidátů jedné strany, třech druhé, dvou třetí, atd.). Nic by se nezměnilo - až na obtížnější zpracování, což je však v době počítačů naprosto irelevantní. Opět však jde pravděpodobný návrh přesně opačně - posílení většinového principu při zachování ryze stranického charakteru voleb.

Za sebe mohu prohlásit, že bych k takto výše postaveným volbám chodil bez stresu a bez oné schizofrenické otázky "Koho volit?", ke které jsem nucen, musím-li si vybrat jednu partaj a tu do urny vhodit jak s jejími skvělými kandidáty, tak s těmi, o které bych v případě takové možnosti ani nezavadil. Navíc bych nemusel řešit problém s případným "propadnutím" mého hlasu. V každém případě to na mne celé budí silný dojem, že současné parlamentní politické strany si myslí, že volební zákon je pro ně a ne pro voliče. A to je velmi špatné.

 

V Brně 5. září 2001

 

Jan Kubalčík

místopředseda Městského sdružení Konzervativní strany Brno